Nytt prosjekt som skal styrke småskala økologisk grøntproduksjon

STYRK-prosjektet skal styrke utviklingen av småskala økologisk grønnsaksproduksjon ved å få mer kunnskap og formidling om direkte salgskanaler og produsentsamarbeid.

Grønnsaker på bord
Fangst fra småskala grønnsaksprodusenter i REKO-ringen i Midt-Telemark. Foto: Christine Hvitsand, Telemarksforskning.

Hva

Prosjektet skal bidra til å løse utfordringer med markedsføring og omsetning av økologiske grønnsaker, slik at etterspørsel etter økologiske varer i større grad vil dekkes av norsk produksjon. Prosjektet vil fokusere på småskala produksjon for direktesalg og undersøke erfaringer og muligheter når det gjelder produsentsamarbeid. Det vil være et spesielt fokus på å studere regionale ulikheter i utfordringer og muligheter. 

Hvordan

Prosjektet vil innhente kunnskap og erfaringer gjennom intervjuer, spørreundersøkelse, workshoper i alle landsdeler og en nasjonal dialogkonferanse. Basert på dette vil det utarbeides en kunnskapsrapport og håndbok som produsenter og andre kan benytte. Det vil også være andre former for formidling underveis i prosjektet.

Hvem

Landbruksdirektoratet har innvilget prosjektet som ledes av Telemarksforsking og består av mange forskningsmiljøer, organisasjoner og forvaltning: NIBIO, USN, Økologisk Norge, Bondens marked, Norsk bonde- og småbrukarlag, samt statsforvalterne i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Oslo og Viken, og Agder. Prosjektet vil gå over nærmere tre år.

Se prosjektomtalen hos Telemarksforskning

 

Mål og delmål

Vil du har litt flere detaljer, så har vi sakset ut dette fra deler av prosjektbeskrivelsen, som viser detaljer i hovedmål, delmål og forventa resultater i prosjektet: 

Prosjektets hovedmål:

Bidra til å løse utfordringer med markedsføring og omsetning av økologiske grønnsaker fra småskala grønnsaksproduksjon i ulike deler av landet, gjennom økt kunnskap, formidling og dialog mellom involverte parter.

Delmål er:

  • Identifisere metoder, strategier og andre faktorer som påvirker lønnsomheten til forretningsmodeller av småskala grønnsaksproduksjon (beste praksis), med spesielt fokus på markedsføringsteknikker og valg og håndtering av salgskanaler.
  • Undersøke muligheter for økt produsentsamarbeid om bl.a. markedsføring/profilering, salg og levering av økologiske grønnsaker med spesielt fokus på digitale løsninger. Bidra til mer dialog om produsentsamarbeid mellom dyrkere og relevante andre aktører.
  • Avdekke fordeler og ulemper med økologisk sertifisering for produsenter, og formidle kunnskap til denne gruppen om økologisk lovverk, og hva sertifisering innebærer.
  • Gi økt innsikt i utfordringer og muligheter for småskala dyrkere ut fra geografisk beliggenhet (landsdel) og hvilken fase virksomheten er i (oppstartsfase eller flere års erfaring).
  • Skissere mulige tiltak for å styrke utviklingen av økologisk grønnsaksdyrking, direkte salgskanaler og produsentsamarbeid i ulike geografiske områder, herunder peke på mulige politiske og økonomiske virkemidler og innretning av sertifiseringsordning.
  • Utarbeide lett tilgjengelig materiale som kan veilede produsentene og deres rådgivere/støttespillere i vurderinger av ulike forretningsmodeller med mål om å øke lønnsomheten i produksjonen.

Resultatet fra prosjektet vil frembringe anvendelig kunnskap om utfordringer og muligheter for småskala grønnsaksproduksjon i Norge med særlig fokus på salgskanaler, produsentsamarbeid og hvilke implikasjoner det har for forretningsmodeller. Prosjektet vil også stimulere dialog og kunnskapsutveksling mellom produsenter, representanter for salgskanaler og forvaltnings- og utviklingsaktører.

I tillegg vil prosjektet sørge for å inkludere ulike aktører i kunnskapsutviklingen (workshoper, dialogkonferanse) og formidle kunnskapen (workshoper, dialogkonferanse, håndbok, webinarer m.m.). Gjennom disse aktivitetene sikter prosjektet mot å bidra til økt økologisk produksjon og til at etterspørsel etter økologiske varer i større grad vil dekkes av norsk produksjon.

 

 

Publisert 20.02.2023