Kurs i Oslo og Viken

Markedshagekurset i 2021, også kalt inkubatorprogrammet, blir arrangert av Oslo kommune, Bymiljøetaten og Nabolagshager i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Markedshage i oktober.
Markedshage i oktober. Foto: Hege Aae / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kurset er fulltegnet og går fra februar til april 2021, med 28 deltakere og seks digitale samlinger. Alle deltakere deltar i Stadsbruk sin digitale opplæringsplattform, med filmer, veiledning og oppgaver.  Sommeren 2021 vil det bli arrangert markvandringer på tre markedshager i regionen. 

Markedshagekurset i fjellandbruket blir arrangert av prosjektleder for prosjektet Grønnsaksproduksjon i Fjellandbruket, med 12 deltakere fra de tre fylkene Oslo og Viken, Vestfold Telemark og Innlandet.

Kontaktpersoner:

Stephanie Degenhardt
rådgiver urbant landbruk forskningsprosjekter
Tlf.:47 967 33 826

Adam Curtis, forskningsleder i Nabolagshager
www.nabolagshager.no

Publisert 18.01.2021
Dato:
11. februar 2021 - 22. april 2021
Sted:
Oslo og Viken
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Nabolagshager Oslo kommune, Bymiljøetaten, Prosjektet Grønnsaksproduksjon og anna dyrking i Fjellandbruket
Målgruppe:
Gårdbrukere/andelsbønder, gartnerutdannede, gründere