Markedshager Oslo og Viken

Inkubatorprogrammet for markedshagedyrking startet i februar 2021 med 22 småskalaprodusenter fra hele regionen som ønsker å starte opp med markedshage og som gründere. I tillegg ble samme kursprogram startet parallelt i fjellandbruket i for 12 deltakere i regi av prosjektet «Grønnsaksproduksjon og anna dyrking i fjellandbruket».

Programmet skal gi deltakerne kunnskap og rådgiving og inspirere til en kick-start i markedshagedyrking. For mange av deltakerne er det første gang de skal dyrke grønnsaker for salg, og kurset gir veiledning og råd for å klare seg gjennom det første året.
 

Samarbeid

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Nabolagshager og Oslo kommune, Bymiljøetaten, hvor alle bidrar med ressurser og fagkompetanse. I Fjellandbruket er det Hemsedal og Gol Bonde og småbrukarlag som er prosjekteier. I tillegg er det et samarbeid med Museene i Akershus som stiller med dyrkingsarealer på Linderud gård for de som ikke har en egen gård eller tilgang på dyrka mark. Arealet, som kalles testbed, er mellom 30 og 250 kvm og disponeres for ett år om gangen. Fagfolk fra Norsk landbruksrådgivning, Mattilsynet og andre bidrar i enkelt-kursene. Undervisning foregår digitalt, med oppgaver, foredrag og diskusjonsgrupper. Deling av erfaringer og kunnskap i nettverket er viktig. 

Inkubatorprogrammet er utviklet av svenske Stadsbruk ved Botildenborg i Malmø. Mens Stadsbruk hovedsakelig fokus på markedshagedyrking og salg av produksjon, har Oslo kommune i tillegg åpnet opp programmet for sosiale entreprenører.

I Oslo inngår dette som en del av forsknings- og innovasjonsprosjektet EdiCitNet, en EU finansiert Horizon 2020 program, som Bymiljøetaten koordinerer i Oslo, og som varer fram til 2023.

Høsteklar spinat i markedshagen
Høsteklar spinat i markedshagen Foto: Ellen Marie Forsberg / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Årets kurs

Opplæringsprogrammet kjøres for første gang i 2021, med planer er å gjenta programmet påfølgende år.
Arbeidet koordineres av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Inkubatorprogrammet gjennomføres av Stephanie Degenhardt fra Bymiljøetaten, Oslo kommune og Adam Curtis fra Nabolagshager. I Fjellandbruket har Marit Torsrud Nerol ansvaret for Inkubatorprogrammet. Katerina M. Eriksen bidrar fra Circular Ways.

Kurset har følgende tema: bonden som entreprenør, forretningsmodeller, budsjett, økonomi og avling, mikrogrønnsaksdyrking, regelverk, oppstart av markedshage, salg, markedsføring og nettverk.

Markedshagedyrking
Markedshagedyrking Foto: Ellen Marie Forsberg / SFOV.

Markedshagen

  • I markedshagen dyrker bonden eller gartneren en stor variasjon av grønnsaker med høy kvalitet og verdi
  • I markedshagen er det viktig å tilrettelegge for levende jord, med mindre jordarbeiding, faste bedd, kompost, jorddekke, karbonbinding og høyt humusinnhold
  • Det kreves ikke store investeringer for å komme i gang
  • Målet er å dyrke intensivt og arealeffektivt i en lengst mulig sesong, etter økologiske prinsipper
  • Det er viktig med tett kontakt til lokalmarkeder og kunder