Markedshager Oslo

Fra markedshagen Markblomst på Linderud gård
Fra markedshagen Markblomst på Linderud gård Foto: Stephanie Degenhardt / Oslo BYM.

Oslo kommune og Nabolagshager samarbeid med Museene i Akershus om å bruke dyrkingsarealer til testbed på Linderud gård for de som ikke har en egen gård eller tilgang på dyrka mark. Arealet, som kalles testbed, er mellom 30 og 250 kvm og disponeres for ett år om gangen. 

Kontaktpersoner:

Stephanie Degenhardt
rådgiver urbant landbruk forskningsprosjekter
Tlf.:47 967 33 826

Adam Curtis, forskningsleder i Nabolagshager
www.nabolagshager.no