Stadsbruk - inkubatorprogrammet

Et inkubatorprogram kan også oversettes til et oppstartsprogram, og skal gi støtte til nye småskala grønsaksdyrkere de første årene av etableringsfasen. Det består av kurs om både dyrking og forretningsutvikling, samt inspirasjonsarbeid og bygging av nettverk. 

Foto: Frøydis Lindén / Statsforvalteren i Vestland.

NB! Lenker i overskriftene.

Et samarbeidsprosjekt

Fylkene Vestland, Trøndelag og Oslo og Viken samarbeidet med Botildenborg sitt Stadsbruk-prosjekt i Sverige, for å etablere et inkubatorprogram for markedshager i Norge (2020-22). Inkubatorprogrammet legger opp til å gir kurs og tett oppfølging til produsenter som ønsker å etablere en markedshage. Målet er å bygge et støtteapparat for produsenter som ønsker å drive en markedshage, på egen gård eller på leid areal.

Et oppstartsprogram

Første test-kull kom i gang i de tre fylkene vinteren 2021, med en avsluttet andre runde vinteren 2022. I tillegg til inkubatormoduler utviklet på Stadsbruk, blir det koblet på ulike lokale fagmiljø i fylkene. Fylkene samarbeidet tett med de regionale lokalmatnettverkene, Norsk landbruksrådgiving og omsetningskanalene for lokalmat (Bondens marked, REKO-ringene, matnettverk). 

En dreiebok til inspirasjon

De tre test-fylkene er i ferd med å lage en dreiebok basert på malen som vises i dette seminaret fra 29. mars 2022. Denne vil være klar til 1. mai 2022, og prosjektledere kan allerede nå be om et Teams-møte for å få veiledning og støtte til å lage et eget program i sitt fylke/region. 

Publisert 11.04.2022