Nasjonal nettverksamling for andelslandbruk og markedshager

Markedshager og andelslandbruk involverer ofte de same bøndene og forbrukergruppene. Der andelslandbruk er en omsetningsform og en måte å organisere driften på, er markedshage er en dyrkingspraksis som mange andelslandbruk bruker. I år var det derfor felles nettverkssamling og workshop i Oslo, med følgere fra hele landet på direktesendt streaming.  

Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk og markedshager samlet over 40 deltakere i Oslo og nesten 150 fulgte samlingen via streaming.
Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk og markedshager samlet over 40 deltakere i Oslo og nesten 150 fulgte samlingen via streaming. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Program og opptak finner du i denne lenken


Tore Jardar Wirgenes fra Vigrenes gård fra
Larvik var første innleder. Tore Jardar driver markedshage med andelslandbruk og er tillegg en dyktig selger på Reko. Han legger vekt på å involvere sine andelseiere i mange aktiviteter og det arrangeres ofte kurs og samlinger på gården. I innlegget la han stor vekt på å ta vare på jorda og sørge for å redusere tap av jord til vann og vassdrag. Regenerativ matproduksjon handler om å bygge gode økosystem med hele gårdsdriften. Tore Jardar mottok i  høst 2021 den regionale Bygdeutviklingsprisen for sitt engasjement og som foregangsperson for sine aktiviteter på gården.

Polarhagen i Lofoten er en av våre nordlige markedshager og drives av Parsa og Lisa. De var svært entusiastiske i starten av driften og satset på veldig mange sorter grønnsaker, noe de modererte etter hvert. Det er få som dyrker grønnsaker i regionen og utvalg og smak settes stor pris på av kundene. Deres største motivasjon for markedshagedyrking er å se helheten fra såing av frø til høsting og tilberedning til gjester. De arrangerer pop-up kjøkken og serverer både mat og den gode historien som inspirerer til å spise lokalt, handle lokalt og leve bærekraftig og klimavennlig. I framtiden vil de satse mer på kurs, formidling og opplevelser knyttet til en markedshagedrift.  

Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving og Katinka Kilian frå Undeland Gard i Hardanger innledet på temaet produksjonsplanlegging. Hans har spesialisert seg på et regneark der man legger inn antall enheter som produseres, arealet som er tilgjengelig, antatt høstetidpunkt og salg. Med denne metoden er man forberedt når sesongen starter. Hans planlegger vekstskifte utfra plantefamilier.

Katinka er inkubator for markedshager i Bergen og driver Ulvik andelslandbruk. Hun lager planer for kassene til andelseierne og legger inn arealet hun dyrker på, såvarekalenderen til Solhatt og er opptatt av å presse inn flere hold på arealet. Sesongen 2021 var krevende på Vestlandet med fravær av nedbør. Gården hadde eget vanningsanlegg og tilgang på vann men vannkilden gikk tom i løpet av sesongen. Slike ting kan ikke legges inn i et regneark…..

Sofia Maria Bang Elm fra Avdem Gardsgrønt og Gudbrand Qvale fra Horgen gård snakket om tema prissetting etter geografi. Sofia bor på Lesja og dyrker på areal 600 meter over havet. Hun synes ikke hun kan ta samme pris på Lesja som i byen. Inspirert av Marte fra Markedshagen på Dokka, beregnes antall timer pr kultur og pris deretter. Sofia har lojale kunder og selger en del via gårdsbutikken på Avdem og en ny selvbetjeningsvogn.

Gudbrand Qvale fra Horgen gård ble 100 % landbruker i 2020, med en bakgrunn som siviløkonom. Gården ligger på Nes på Romerike. Produktene selges på Reko på Årnes og i Sandvika til samme priser. I Gudbrand sitt foredrag fremhevet han at prinsippene for salg følger tilbud-og etterspørselskurven. Qvale mener kunden er villig til å betale mest for kvalitet og at man selger en ide. For selger er det viktig å tenke maks salg og minimum administrasjon. Det er også viktig å like å selge, samtidig som man vil ha lojale kunder og ikke lure noen.

Parsa og Lisa fra Polarhagen og Gudbrand Qvale fra Horgen Gård hadde også tema markedsføring. Lisa la det frem slik: «Fortell historien – folk vil være med på eventyret». Enkle tema gir mange likes. Fordelen deres er også at det dyrkes lite grønnsaker i området og derfor har de hatt et godt salg.

Gudbrand Qvale la vekt på å kalle seg landbruker – ikke bonde. De har vært tidlig ute med 100% grasfora kjøttfe. Slikt er enkelt å forstå. Et viktig poeng i Gudbrand sin salgsstrategi er å gjøre det enkelt å handle av markedshagen og lage de produktene folk vil ha.

Tore Jardar Wirgenes avsluttet med et tema om entreprenørskap og regenerativt landbruk. Det er viktig å jobbe med kokkene, jorda, potensialet i produksjon, salg av ulike vekster og bondens mulighet til å støtte «ren Oslofjord». Tor Jardar vil i framtida legge stor vekt på å tenke sirkulærøkonomi og gjenbruk i alle ledd på egen gård.

Nettverksamlingen ble avsluttet med en workshop hvor ulike temaer ble diskutert i grupper og tatt videre til en samling om forskning-og utviklingsarbeid (FOU) dagen etter.  FOU-dagen den 8. desember ble delt inn i grupper etter en time med korte innledninger fra forskningsmiljø og produsenter. Målet var å fange opp viktige problemstillinger som forsknings-og utviklingsmiljø kan ta videre inn i prosjekter det kommende året. Les mer her… - hvor du også kan skrive inn ditt innspill til nye FOU-prosjekter som er relevante for en markedshagedrift.

Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage.
Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Utstillere:

De Haes Gartneri  har spesialisert seg på produksjon av småplanter av grønnsaker og selger til andelslandbruk og markedshager over hele landet. Fra 2022 starter de med kjøkkehagekurs og driftskurs fra gården. De Haes Gartneri fikk Debioprisen under Matprisen i 2021.

Solhatt selger økologiske frø, og har egen frøproduksjon av norske sorter. I tillegg har de en god såkalender som er nyttig for planlegging av markedshager.

SawaGarden selger redskap og ustyr til markedshagedyrkere og har som mål å være oppdaterte innen siste nytt av kvalitetsutstyr fra inn-og utland.

 

Faktaboks:

Tirsdag 7/12 ble det arrangert en felles nettverksamling for andelslandbruk og markedshager på Mathallen i Oslo.  Økologisk Norge arrangerer årlig slike nettverksmøter og i år ble også det nasjonale prosjektet Robust småskala grønt med som arrangør. Dette prosjektet ledes av Bondens Marked. Kristine Aronsen fra Økologisk Norge og Randi Ledaal Gjertsen fra Bondens Marked ledet samlingen. 

Program og opptak finner du i denne lenken

Som en stor overraskelse under arrangementet ble Norges Vels Gründerpris overrakt Sofia Maria Bang Elm. «Årets vinner bidrar til økt matproduksjon og utfordrer etablerte sannheter på et sted der ingen kunne tro at noe kunne gro. Norges Vels Gründerpris 2021 går til Sofia Maria Bang Elm og Avdem Gardsgrønt». Les mer…

Publisert 17.12.2021

Prosjektleder Andelslandbruk.no