Markedshager i Bergen

Siden 2020 har flere gårder og gartnere startet med småskala grønsaksproduksjon i Bergen. De har valgt ulike agronomiske strategier og funnet forskjellige kundegrupper. Her får du gjennom en bildereportasje, innblikk i fem ulike gårder og hvordan de driver i oppstartsfasen.

Småskala grønsaksproduksjon i Bergen øker, med ulike størrelse og framdrift. Her får du innblikk i noen av gårdene som er i sin oppbygginsfase. Bildet over er fra innhøsting i testarealene på Stend Videregående skole på Stend i Bergen. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Lysekloster gårdsdrift

Toppe gartneri

Bergen øko

Testproduksjonene på Stend VGS

Savland hage og helse

 

Lysekloster gårdsdrift

Knut Peder Sund startet sin småskala grøntproduksjon i 2020, med 2022 som andre salgssesong. Han har hatt god erfaring med å selge gjennom Lokalmatringen og starter sine første leveringer i slutten av juli. Han planlegger også å lage en salgsbod i år, ved kloster-ruinene like ved gården.
Knut Peder Sund startet sin småskala grøntproduksjon i 2020, med 2022 som andre salgssesong. Han har hatt god erfaring med å selge gjennom Lokalmatringen og starter sine første leveringer i slutten av juli. Han planlegger også å lage en salgsbod i år, ved kloster-ruinene like ved gården. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
Arealene er pløyd og harvet før etablering av dyrkingsbed med en troll-ramme. Plastdekke legges for hånd, og fjernes hver høst. Vanningssystemet er lagt opp med sentral styring av gjødselvann (pioner-blanding) under plastdukene. 

Peder dyrker mange kålvekster, beter av ulike slag, salater og ikke minst prøver han seg igjen med frilandsagurk. Med sin svenske bakgrunn ønsker han og kona å bruke egne oppskrifter for å foredle andre-sorteringen til syltede agurker og rødbeter.
Arealene er pløyd og harvet før etablering av dyrkingsbed med en troll-ramme. Plastdekke legges for hånd, og fjernes hver høst. Vanningssystemet er lagt opp med sentral styring av gjødselvann (pioner-blanding) under plastdukene. Peder dyrker mange kålvekster, beter av ulike slag, salater og ikke minst prøver han seg igjen med frilandsagurk. Med sin svenske bakgrunn ønsker han og kona å bruke egne oppskrifter for å foredle andre-sorteringen til syltede agurker og rødbeter. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
Peder har et lite drivhus for å drive fram egne oppalsplanter. Å sette opp drivhus og tuneller er også hans hovedjobb. Han har allerede sikret seg en tunell for å kunne utvide sesongen og mangfoldet av grønsaker. Til neste år vil han også sikre kvaliteten på skyllevannet. Han selger grønnsakene uvaskede i år, slik at han er sikker på at kundene selv vasker grønnsakene fra hans produksjon. Dette er i tråd med retningslinjer fra Mattilsynet.
Peder har et lite drivhus for å drive fram egne oppalsplanter. Å sette opp drivhus og tuneller er også hans hovedjobb. Han har allerede sikret seg en tunell for å kunne utvide sesongen og mangfoldet av grønsaker. Til neste år vil han også sikre kvaliteten på skyllevannet. Han selger grønnsakene uvaskede i år, slik at han er sikker på at kundene selv vasker grønnsakene fra hans produksjon. Dette er i tråd med retningslinjer fra Mattilsynet. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
FAKTA:Lysekloster gårdsdrift:

•	Drives av Knut Peder Sund og Eva Hauge Sund
•	1 daa grønnsaker (18 m x 21 m)
•	Bed-bredde: 75 cm, gangareal: 50-75 cm
•	0,2 daa ny-potet
•	Jordtype: silt
•	Herdighetssone: 2
•	Kjølerom (termostatstyrt)
•	Omsetning: Lokalmatringen, veisalg
•	100 kvm drivhus til eget oppal av småplanter
•	8 vinterfôra (vf) sauer, skal øke til 30 vf.
•	Vurderer Debio-godkjenning på sikt, men ikke godkjent i 2022
•	Instagram: @lyseklostergaardsdrift
FAKTA:Lysekloster gårdsdrift: • Drives av Knut Peder Sund og Eva Hauge Sund • 1 daa grønnsaker (18 m x 21 m) • Bed-bredde: 75 cm, gangareal: 50-75 cm • 0,2 daa ny-potet • Jordtype: silt • Herdighetssone: 2 • Kjølerom (termostatstyrt) • Omsetning: Lokalmatringen, veisalg • 100 kvm drivhus til eget oppal av småplanter • 8 vinterfôra (vf) sauer, skal øke til 30 vf. • Vurderer Debio-godkjenning på sikt, men ikke godkjent i 2022 • Instagram: @lyseklostergaardsdrift Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Toppe gartneri

Jørn Erik Toppe og Marie Isaksen tar sakte med sikkert over drifta på Toppe gård i Åsane. Foreldrene tradisjonelt gartneri med blomstersalg og produksjon av julestjerner, men Jørn Erik og Maria ønsker å dreie produksjonen over til produksjon av matvekster og grønnsaker.
Jørn Erik Toppe og Marie Isaksen tar sakte med sikkert over drifta på Toppe gård i Åsane. Foreldrene tradisjonelt gartneri med blomstersalg og produksjon av julestjerner, men Jørn Erik og Maria ønsker å dreie produksjonen over til produksjon av matvekster og grønnsaker. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
I fjor startet Toppe gartneri en hydroponisk produksjon av salat, sammen med en mindre produksjon av tomat og agurk i jordsekker. Da får de utvidet sesongen og dyrket tidligproduksjon der hvor det er ledig kapasitet i uoppvarmede drivhus på gården.
I fjor startet Toppe gartneri en hydroponisk produksjon av salat, sammen med en mindre produksjon av tomat og agurk i jordsekker. Da får de utvidet sesongen og dyrket tidligproduksjon der hvor det er ledig kapasitet i uoppvarmede drivhus på gården. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
I 2022 etablerte de en større table-topp produksjon av jordbær, med remonterende sorter. Jordbærene selges i lokale butikker, og restauranter som får levert jordbærene fra Toppe gjennom Spesialgrossisten, en mindre grossist i Bergen med spesialisering på storhusholdning. I tillegg har de hatt prøvesalg gjennom plassering av Toppebua, både på Møhlenpris og på egen gård (selvbetjent).
I 2022 etablerte de en større table-topp produksjon av jordbær, med remonterende sorter. Jordbærene selges i lokale butikker, og restauranter som får levert jordbærene fra Toppe gjennom Spesialgrossisten, en mindre grossist i Bergen med spesialisering på storhusholdning. I tillegg har de hatt prøvesalg gjennom plassering av Toppebua, både på Møhlenpris og på egen gård (selvbetjent). Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
FAKTA: Toppe gartneri

•	Drives av Jørn Erik Toppe og Marie Isaksen
•	Husdyrløst fra 2022, blomstergartneri i tillegg
•	1200 jordbærplanter (remonterende) i ca 3 daa med tunnell
•	3 daa friland, grønsaksproduksjon fom 2021. En tredjedel av arealet med grønngjødsel.
•	0,5 daa: produksjon av salat, tomat og agurk i uoppvarma drivhus
•	Jordtype: mineraljord, samt noe myrjord. Grøftebehov.
•	Kjølekontainer til jordbærene og kjøleskap til grønnsakene i Toppebua
•	Utfordringer: Hjort og brunsnegl. Flyttbart hjortegjerde, strømførende. Brunsnegler forsinket og halverte frilandsproduksjonen i 2022. 
•	@toppegartneri
FAKTA: Toppe gartneri • Drives av Jørn Erik Toppe og Marie Isaksen • Husdyrløst fra 2022, blomstergartneri i tillegg • 1200 jordbærplanter (remonterende) i ca 3 daa med tunnell • 3 daa friland, grønsaksproduksjon fom 2021. En tredjedel av arealet med grønngjødsel. • 0,5 daa: produksjon av salat, tomat og agurk i uoppvarma drivhus • Jordtype: mineraljord, samt noe myrjord. Grøftebehov. • Kjølekontainer til jordbærene og kjøleskap til grønnsakene i Toppebua • Utfordringer: Hjort og brunsnegl. Flyttbart hjortegjerde, strømførende. Brunsnegler forsinket og halverte frilandsproduksjonen i 2022. • @toppegartneri Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Bergen Øko

Bergen øko drives av kameratene Dan Sunhordvik og Leiv Arne Risa. De starta markedshagebedriften på Grimseid i Fana i 2020, etter prinsippene beskrevet at E. Coleman. De har etablert hagen med faste dyrkingsbed (75 cm brede, med 30-40 cm gangareal) uten å pløye, med tildekking av papp, jord og kompost i dyrkingsbedene, samt løvtreflis over pappen i gangene.
Bergen øko drives av kameratene Dan Sunhordvik og Leiv Arne Risa. De starta markedshagebedriften på Grimseid i Fana i 2020, etter prinsippene beskrevet at E. Coleman. De har etablert hagen med faste dyrkingsbed (75 cm brede, med 30-40 cm gangareal) uten å pløye, med tildekking av papp, jord og kompost i dyrkingsbedene, samt løvtreflis over pappen i gangene. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
Arealene utvides hvert år. I år har de 9 bed som er 10m, 15 bed som er 20m, og 4 mindre bed som er 9 meter lange. Til sammen blir det ca 1,5 dekar på delvis mineraljord og noe myrjord, som de har grøfta. De driver også en honningsproduksjon med 40 bifolk og har Debio – økologisk – sertifisering på hele produksjonen.
Arealene utvides hvert år. I år har de 9 bed som er 10m, 15 bed som er 20m, og 4 mindre bed som er 9 meter lange. Til sammen blir det ca 1,5 dekar på delvis mineraljord og noe myrjord, som de har grøfta. De driver også en honningsproduksjon med 40 bifolk og har Debio – økologisk – sertifisering på hele produksjonen. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
De bygger kompostbinger for å kunne lage egen kompost i framtiden. Til neste år vil de også investere i en tunnell, for å kunne strekke sesongen. De har et lite drivhus for å drive eget oppal av planter. 

Når de er to som driver grønnsaksproduksjonen i lag, er det viktig å ha god oversikt og planlegge slik at begge har full oversikt. De bruker planleggingsverktøyet Tend, en app som gjør at de har all informasjon på telefonen og kan sjekke underveis i arbeidsoperasjonene.
De bygger kompostbinger for å kunne lage egen kompost i framtiden. Til neste år vil de også investere i en tunnell, for å kunne strekke sesongen. De har et lite drivhus for å drive eget oppal av planter. Når de er to som driver grønnsaksproduksjonen i lag, er det viktig å ha god oversikt og planlegge slik at begge har full oversikt. De bruker planleggingsverktøyet Tend, en app som gjør at de har all informasjon på telefonen og kan sjekke underveis i arbeidsoperasjonene. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
I år skal de selge grønsakene sin på REKO-ringene i Bergen samt til storhusholdningsgrossisten Måkestad, som leverer til mange av restaurantene i Bergen. Drømmen er å på sikt selge alt til forbipasserende kunder fra en kjølekontainer, hvor kundene selv kan hente ferdigpakkede grønsaksposer, som er forhåndsbestilt-og betalt av kundene.
I år skal de selge grønsakene sin på REKO-ringene i Bergen samt til storhusholdningsgrossisten Måkestad, som leverer til mange av restaurantene i Bergen. Drømmen er å på sikt selge alt til forbipasserende kunder fra en kjølekontainer, hvor kundene selv kan hente ferdigpakkede grønsaksposer, som er forhåndsbestilt-og betalt av kundene. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Testproduksjonene på Stend Videregående skole

Tre «jordløse» produsenter har fått lov til å prøve seg med en testproduksjon med ca 250 kvadratmeter areal hver. Etter pløying og harving brukte de en del tid på å legge opp dyrkingssengene (12x12m) og gangarealene med flis, men de tre produsentene er nå snart klare til høsting og prøvesalg.
Tre «jordløse» produsenter har fått lov til å prøve seg med en testproduksjon med ca 250 kvadratmeter areal hver. Etter pløying og harving brukte de en del tid på å legge opp dyrkingssengene (12x12m) og gangarealene med flis, men de tre produsentene er nå snart klare til høsting og prøvesalg. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
De tre produsentene forvalter i fellesskap: en halv container-bod med håndredskap, en skyllestasjon og vanninsanlegg (to enkle spredere). De har drevet fram småplanter selv, i deres egen bolig eller kjøpt planter fra gartneriet på Stend. Til neste år ønsker de å leie et areal for mer langsiktig produksjon, og ønsker å komme i kontakt med en jordeier som ønsker å inngå en leiekontrakt med en eller flere av dem.
De tre produsentene forvalter i fellesskap: en halv container-bod med håndredskap, en skyllestasjon og vanninsanlegg (to enkle spredere). De har drevet fram småplanter selv, i deres egen bolig eller kjøpt planter fra gartneriet på Stend. Til neste år ønsker de å leie et areal for mer langsiktig produksjon, og ønsker å komme i kontakt med en jordeier som ønsker å inngå en leiekontrakt med en eller flere av dem. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
De tre produsentene er: Nicola Trier (@fanamarkedshage), Paul Hezel og Sabine Henlin (@sabineshage). Test-bedene er organisert som et prosjekt hvor arealene leies av Stend videregående skole, med prosjektledelse fra Lystgården i Bergen, et senter for urbant landbruk. I 2022-23 er Katinka Kilian ansvarlig prosjektleder og gir god støtte for produsentene i oppstarten: se mer på www.lystgarden.no
De tre produsentene er: Nicola Trier (@fanamarkedshage), Paul Hezel og Sabine Henlin (@sabineshage). Test-bedene er organisert som et prosjekt hvor arealene leies av Stend videregående skole, med prosjektledelse fra Lystgården i Bergen, et senter for urbant landbruk. I 2022-23 er Katinka Kilian ansvarlig prosjektleder og gir god støtte for produsentene i oppstarten: se mer på www.lystgarden.no Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
@fanamarkedshage - Nicola Trier
@sabineshage - Sabine Henlin
@lystgarden - Inkubatorprogram - Katinka Kilian
@fanamarkedshage - Nicola Trier @sabineshage - Sabine Henlin @lystgarden - Inkubatorprogram - Katinka Kilian Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Paul Hezel er den tredje produsenten og dere finner han på instagram: @OlliesMarkedshage

Savland Hage og Helse

Toril Savland kjøpte i 2020 et hus med stor hage på Søreidgrend i Bergen. Hun har i år 6 dyrkingssenger på 6 m, i tillegg til en mindre tunell, som hun dyrker grønsaker i. I tillegg har hun utnyttet hvert eneste areal på tomten til å dyrke urter, blomster og bær. Hun har allerede hatt åpen hage med salg, og vil trolig selge mesteparten av overskuddet fra hagen til lokale kunder i byggefeltene rundt seg.
Toril Savland kjøpte i 2020 et hus med stor hage på Søreidgrend i Bergen. Hun har i år 6 dyrkingssenger på 6 m, i tillegg til en mindre tunell, som hun dyrker grønsaker i. I tillegg har hun utnyttet hvert eneste areal på tomten til å dyrke urter, blomster og bær. Hun har allerede hatt åpen hage med salg, og vil trolig selge mesteparten av overskuddet fra hagen til lokale kunder i byggefeltene rundt seg. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
Målet er å inspirere andre hageeiere til å gjøre det samme og holde kurs i nyttevekstdyrking. Med sin bakgrunn som anleggsgartner kan hun gi mange praktiske tips, og realistiske løsninger i en oppstarts-og driftsfase.
Målet er å inspirere andre hageeiere til å gjøre det samme og holde kurs i nyttevekstdyrking. Med sin bakgrunn som anleggsgartner kan hun gi mange praktiske tips, og realistiske løsninger i en oppstarts-og driftsfase. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.
@savland_hageoghelse
@savland_hageoghelse Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Kart over flere markedshager og småskala grønsaksprodusenter i Vestland og i Norge finner du  her...

Få en oversikt over aktuelle salgskanaler for markedshager her...

Les mer om markedshagekurs og inkubatorprogram i Vestland her...

Publisert 01.08.2022