Digital markvandring med Thomas Holz

Til deltakerne i inkubatorprogrammet og andelsbønder/gartnere i Oslo og Viken. Velkommen til digital markdag om økologisk småskala grønnsaksdyrking!

Tema: Aktuelle spørsmål og problemstillinger fra årets vekstsesong i markedshagen

Vi arrangerer to digitale markvandringer:

Tid:
Torsdag 12. august, kl. 18.00-19.45
og
torsdag 2.september, kl. 18.00-19.45

Sted: digitalt på Teams

Vi er så heldige å få Thomas Holz fra Norsk landbruksrådgivning, som mange av dere kjenner fra tidligere markdager og kurs,
til å lede oss gjennom en digital markvandring over to kvelder.

Tema er dyrking av allsidige økologiske grønnsaker i småskala på Østlandet. Thomas har god erfaring med digitale markvandringer,og tilbudet er blitt godt mottatt, særlig i Korona – tiden, andre steder.

Du som har deltatt på inkubatorkurset i vår og du som er andelsbonde/gartnere på et andelslandbruk i Oslo og Viken inviteres til å delta.

 

Vil du ha digitalt besøk?
To-tre deltakere kan på forhånd å sende inn et bredt utvalg av bilder fra egen grønnsaks felt/ markedshage. Vil du være digitalt vertskap og at vi «besøker» din hage/gård?

Det blir en gjennomgang av bildene fra disse markedshagene/grønnsaksfeltene, en spennende erfaringsutveksling og faglig påfyll fra Thomas.

Markvandringen er helt avhengig av at to-tre deltakere sender inn egne bilder fra sine felt og bed, vellykkete eksempler og ting som kanskje ikke er som forventet, i forkant.

Målet er felles læring og felles erfarings utveksling med utgangspunkt i disse markedsdagene.

De som ønsker å være digitalt vertskap og at vi «besøker», bør ta kontakt med Ellen Marie Forsberg på  fmoaemf@statsforvalteren.no eller mobil 90 64 73 71, snarest mulig.

Thomas forbereder en presentasjon med de aktuelle bilder og viser det på den digitale markvandringen.

Generelt
Alle deltakere har mulighet til å sende inn korte, tidsaktuelle spørsmål fra sin dyrking, senest tre dager før selve markvandringen.

Det er viktig med bilder, gjerne fra hele felt, flere planter og nærbilder. Bilder, spørsmål og mulig svar vil bli drøftet av Thomas på Teams markdagen.

Vi drøfter i felleskap spørsmål fra deltakerne, erfaringer med sesongen og ser på mulig forbedringspotensialer.

 

Påmelding: senest 8. august. Vi har plass til 35 deltakere, dvs. én påmeldt fra hver/t markedshage/andelslandbruk.

Lenke til påmelding på deltaker.no

Pris: 150 kr (for begge kveldene)

 

Bilder og spørsmål sendes til: thomas.holz@nlr.no, senest til 9. august kl.12.

Etter påmeldingsfristen vil du få e-post med lenke til Teams og mer informasjon.

Det er ikke nødvendig for deg å laste ned noe programvare på forhånd.

 

Velkommen til vandring i den digitale markedshagen!

 

På vegne av prosjekt-teamet for inkubatorprogrammet:

Stephanie Degenhardt (Oslo kommune), Adam Curtis (Nabolagshager),
Ellen Marie Forsberg, Hege L. Aae og Anita Panman (Statsforvalteren i Oslo og Viken) og Marit Nerol (Fjellandbruket)

 

Publisert 10.06.2021
Dato:
12. august 2021 - 2. september 2021
Sted:
På Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Deltakerne i inkubatorprogrammet og andelsbønder/gartnere i Oslo og Viken