Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Les mer om ulike markedshager i drift i Norge i dag

Kalender

Markvandringer juni-juli 2024
10. juni - 10. juli
Hele landet
Norsk landbruksrådgiving
Markvandring på Ørlandet - Fosen
25. juni 06:30 - 15:30
Inger Sofie Murvold og Vidar Knutsen, Lundahaugveien 44, 7140 Opphaug.
Norsk landbruksrådgiving
Markvandringer i Agder og Rogaland i juli
8. juli - 10. juli
Agder og Rogaland - sjå program for tider, stader og adresser
Norsk landbruksrådgiving
Nytt oppstartsprogram i Nordland
1. september 00:00 - 23:59
Bodø + digitale møter
Bodø kommune/Dyrka lokalt, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Nord Norge, Statsforvalteren i Nordland, Nordland bondelag og Nordland bonde- og småbrukarlag. Programmet er finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Vis alle