Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Metoden markedshagedyrkning

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste to til tre årene. 

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Å etablere et godt lokalt marked for salg av dine grønnsaker, og bygge god agronomisk kompetanse (praktisk og teoretisk) fra første stund, er viktige suksessfaktorer for en markedshageproduksjon. 

Informasjon og arrangement finner du på denne nettsiden og andre gode tips og diskusjoner finner du også på Facebook-siden Markedshager i Norge

 

Kalender

Oppstartsprogram Markedshager Vestland 2022/23
21. oktober - 25. mars
Bergen, Lystgården på Landås
Lystgården - Senter for urbant landbruk i Bergen
Webinarer vinteren 2023
30. januar - 24. april
Teams - lenke blir lagt ut her i midten av januar
Arbeidsgruppa - nasjonalt nettverk i Markedhager i Norge
Grønnsaksskolen for Nord-Norge
31. januar - 9. desember
Teams og ulike steder i fylkene for de fysiske samlingene
Grønnsaksskolen finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk Landbruksråd, Tromspotet, Produsentorganisasjonen OTTAR og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.
Kurs: Innføring i bærekraftig reiseliv - økologisk høsting og dyrking
1. februar - 30. april
Nettbasert
Fagskolen i Viken
Vis alle