Siden er under ombygging, men fungerer!

Markedshager i Norge

NYHETER

KALENDER

Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Metoden markedshagedyrkning

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste to til tre årene. 

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Å etablere et godt lokalt marked for salg av dine grønnsaker, og bygge god agronomisk kompetanse (praktisk og teoretisk) fra første stund, er viktige suksessfaktorer for en markedshageproduksjon. 

Informasjon og arrangement finner du på denne nettsiden og andre gode tips og diskusjoner finner du også på Facebook-siden Markedshager i Norge

Kalender

Nettverkssamling for småskala grønnsaksprodusenter 2022
14. oktober - 16. oktober
Aurland, Sogn jord-og hagebruksskule (SJH)
Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge og prosjektet Markedshager i Norge (nettverksgruppa)
Trøndelag - Oppstartsprogram for markedshager i 2022/23
18. oktober - 6. desember
Teams og Voll gård i Trondheim, for de fysiske samlingene.
Voll gård, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid.
Markedshagekurs i Rogaland høsten 2022
19. oktober - 10. november
Særheim
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Oppstartsprogram Markedshager Vestland 2022/23
21. oktober - 25. mars
Bergen, Lystgården på Landås
Lystgården - Senter for urbant landbruk i Bergen
Vis alle