Siden er under ombygging, men fungerer!

Markedshager i Norge

NYHETER

KALENDER

Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Metoden markedshagedyrkning

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste to til tre årene. 

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Å etablere et godt lokalt marked for salg av dine grønnsaker, og bygge god agronomisk kompetanse (praktisk og teoretisk) fra første stund, er viktige suksessfaktorer for en markedshageproduksjon. 

Informasjon og arrangement finner du på denne nettsiden og andre gode tips og diskusjoner finner du også på Facebook-siden Markedshager i Norge

Kalender

Mer grønt i nord
24. august 09.30 - 16.00
Høgtun kulturklynge. Adresse: Høgtunveien 68, 9321 Moen
Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge Arktisk, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Råfisklaget, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)
Inspirasjonstreff 6. september markedshage Trøndelag
6. september 17.00 - 20.00
Bergvoll gård, Stjernavegen 164, Malm
NLR Trøndelag, Voll gård senter for urban dyrking og Statsforvalteren i Trøndelag
Kurs i foredling av grønnsaker
13. september - 14. september
Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås
NOFIMA , Kompetansenettverket for lokalmat Øst.
Nettverkssamling 2022
14. oktober - 16. oktober
Aurland, Sogn jord-og hagebruksskule (SJH)
Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge og prosjektet Markedshager i Norge (nettverksgruppa)
Vis alle