Siden er under ombygging, men fungerer!

Markedshager i Norge

NYHETER

KALENDER

Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Metoden markedshagedyrkning

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste to til tre årene. 

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Å etablere et godt lokalt marked for salg av dine grønnsaker, og bygge god agronomisk kompetanse (praktisk og teoretisk) fra første stund, er viktige suksessfaktorer for en markedshageproduksjon. 

Informasjon og arrangement finner du på denne nettsiden og andre gode tips og diskusjoner finner du også på Facebook-siden Markedshager i Norge

Kalender

Webinar 28. juni: Jorddekke i en markedshage
28. juni 18.00 - 19.30
Teams
NLR Nord-Norge
Markvandring utenfor Lillehammer
30. juni 18.00 - 20.00
Nordre Kongsveg 120, 2372 Brøttum
NLR - Innlandet
Markedshagekurs i Rogaland høsten 2022
19. oktober - 10. november
Særheim
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Vis alle