Markedshager Norge

Dette nettstedet presenterer erfaringer og kunnskap om markedshagedyrking fra markedshageprosjekter i tre fylker med Stadsforvalteren som prosjekledere. Dette er supplert med fagkunnskap fra ulike fagmiljøer.  Etter hvert som nettsiden blitt utviklet, vil det bli tatt inn artikler fra andre prosjekter og fra markedshagebedrifter i andre fylker.  

Hva er en markedshage?

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste to til tre årene.   

For å lykkes med en markedshagebedrift er det viktig å tenke markedsarbeid og bygging av god agronomisk kompetanse fra første stund. 

I hovedsak bør dyrking etter markedshageprinsippet sees som et system, der næringsstoffer, avling, jordkvalitet, arbeidskraft, kunnskap, markedskanaler og forbrukere henger sammen. (Les mer om dette i SmåGrønt, A. Milford, NIBIO).

Kort fortalt kjennetegnes en markedshage ved dette: 

  • Det dyrkes intensivt og arealeffektivt på mindre enn 10 dekar 
  • Det dyrkes en stor variasjon av grønnsaker med høy kvalitet og verdi, gjerne mer enn 20 ulike grønsakskulturer 
  • I første etableringsår er det vanlig med pløying/harving eller tildekking med siloplast i over ett år for å fjerne uønsket rotugras og redusere frøugras 
  • For driftsårene etableres faste dyrkingsbed, ofte med fast bredde og lengde, med formål om å bygge en levende matjord: minimal jordarbeiding, kompost og jorddekke 
  • Sesongen forlenges ofte med produksjon i drivhus eller tunnel, og gjerne med grønnsaker som kan gi flere hold i løpet av en vekstsesong (salat-kulturer, mini-rotgrønnsaker etc.) 
  • Lave investeringer og lite mekanisering for å komme i gang. På sikt investerer de fleste i mindre tuneller, oppalsrom, vanningsanlegg, kjølerom, håndholdte høsteredskap og tohjulstraktor med tilleggsutstyr tilpasset stell av faste bed 
  • Fokus på effektiv arbeidsflyt, god planlegging og utnyttelse av arealene er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen 
  • Salget foregår i hovedsak som direktesalg på Bondens marked, REKO-ringer, andelslandbruk/abonnementsordninger/posesalg, i gårdsutsalg og til restauranter 

Les mer om markedshagemetoden sin opprinnelse og praksis fra en av mest etablerte markedshagene i Norge, i en artikkel fra Ren Mat

Inkubatorprogrammet

Fylkene Vestland, Trøndelag og Oslo og Viken samarbeider med Botildenborg sitt Stadsbruk-prosjekt i Sverige, for å etablere et inkubatorprogram for markedshager i Norge (2020-22).

Et inkubatorprogram kan også oversettes til et oppstartsprogram, og skal gi støtte til nye småskala grønsaksdyrkere de første årene av etableringsfasen. Det består av kurs om både dyrking og forretningsutvikling, samt inspirasjonsarbeid og bygging av nettverk. 

Fylkene samarbeider tett med de regionale lokalmatnettverkene, Norsk landbruksrådgiving og omsetningskanalene for lokalmat (Bondens marked, REKO-ringene, matnettverk). 

Under utvikling

Samarbeidet med Stadsbruk startet i 2020. Første test-kull kom i gang i de tre fylkene vinteren 2021. I tillegg til inkubatormoduler utviklet på Stadsbruk, blir det koblet på ulike lokale fagmiljø i fylkene. Dette skal også bidra til at å bygge et støtteapparat for dere som ønsker å drive en markedshage, på egen gård eller på leid areal. 

 

Et oppstartsprogram - stadsbrukmodellen

Et samarbeidsprosjekt - bakgrunn

Kontakt oss

 

NYHETER