Hva er en markedshage?

I hovedsak bør dyrking etter markedshageprinsippet sees som et system, der næringsstoffer, avling, jordkvalitet, arbeidskraft, kunnskap, markedskanaler og forbrukere henger sammen. 

Sofia Maria Bang Elm har nettopp høstet gulrøtter fra sin 2-3 daa store markedshage på Lesja. Det er mye håndarbeid med å drive en markedshage, gir økonomisk overskudd til en stilling ved systematisk og effektivt arbeid både med salg og dyrking. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Kort fortalt kjennetegnes en markedshage ved dette: 

  • Det dyrkes intensivt og arealeffektivt på mindre enn 10 dekar 
  • Det dyrkes en stor variasjon av grønnsaker med høy kvalitet og verdi, gjerne mer enn 20 ulike grønsakskulturer 
  • I første etableringsår er det vanlig med pløying/harving eller tildekking med siloplast i over ett år for å fjerne uønsket rotugras og redusere frøugras 
  • For driftsårene etableres faste dyrkingsbed, ofte med fast bredde og lengde, med formål om å bygge en levende matjord: minimal jordarbeiding, kompost og jorddekke 
  • Sesongen forlenges ofte med produksjon i drivhus eller tunnel, og gjerne med grønnsaker som kan gi flere hold i løpet av en vekstsesong (salat-kulturer, mini-rotgrønnsaker etc.) 
  • Lave investeringer og lite mekanisering for å komme i gang. På sikt investerer de fleste i mindre tuneller, oppalsrom, vanningsanlegg, kjølerom, håndholdte høsteredskap og tohjulstraktor med tilleggsutstyr tilpasset stell av faste bed 
  • Fokus på effektiv arbeidsflyt, god planlegging og utnyttelse av arealene er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen 
  • Salget foregår i hovedsak som direktesalg på Bondens marked, REKO-ringer, andelslandbruk/abonnementsordninger/posesalg, i gårdsutsalg og til restauranter 

Les mer om markedshagemetoden sin opprinnelse og praksis: 

- i innledningen til rapporten Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg, NIBIO 2021 med forfatterne Milford, Prestvik og Kårstad. 

- og i en artikkel fra Ren Mat, 2019.

Publisert 11.04.2022