Oppstartsprogram Markedshager Vestland 2022/23

For fjerde år på rad arrangeres det oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 1. oktober. Som deltaker vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønsaksproduksjon.

Katinka Kilian er erfaren markedshagedyrker og ansatt som Bybonde i Bergen gjennom Lystgården. Hun vil lede oppstartsprogrammet i Vestland i 2023. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Kurset gjør deg klar til å etablere småskala grønsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat. Det er bygd opp etter et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk. Over flere års utprøvning har programmet blitt tilpasset vestnorske klima-, natur- og markedsforhold.

Sentralt for kurset står nettverksbygging og erfaringsdeling. Dette, sammen med tett oppfølging og jevnlige samlinger (fysisk og digitalt), skal gjøre kursdeltakerne trygge i prosessen med å starte et testareal i påfølgende dyrkingssesong og gjennomføre prøvesalg allerede første vekstsesong. Det er kun 10 plasser og du må sende inn en kort søknad (se skjema nederst).

Oppstartsdager 21.-22. oktober i Bergen. Se vedlagt program for flere datoer, og muligheter tidligere i høst! Søknad nederst på denne siden.

 

I oppstartsprogrammet får du:

 • Praktikere som underviser og veileder deg til en trygg oppstart
 • Kursinnhold som er tilpasset vestnorske forhold
 • Kunnskap og råd om salg og markedsføring 
 • Verktøy for planlegging av økonomi og produksjon
 • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes om du skal søke støtte eller lån
 • Tilgang til en digital læringsplattform med kursmateriell og relevante opplæringsvideoer fra Stadsbruk i Sverige
 • Veiledning i å starte et “testbed” på 250 kvm for utprøving av dyrking og salg i 2023, slik at du kan gjøre deg de nødvendige erfaringene du trenger for å bygge en vellykket lokalmatbedrift
 • Et nettverk med andre dyrkere

 

Digitale og fysiske samlinger

Kurset foregår i vinterhalvåret og består av 3 fysiske helgesamlinger og 4 digitale samlinger, bestående av forelesninger og gjesteinnlegg, erfaringsutveksling, filmer (norsk/engelsk), tips til faglitteratur og workshop’er.

I tillegg vil det bli gitt praktiske “hjemmelekser” som skal hjelpe deg i gang med din testproduksjon. Kurset følges opp med markvandringer i sommerhalvåret. Norsk landbruksrådgiving Vest kan tilby både rådgiving og mentorordning som et tillegg.

De fysiske samlingene går over to dager (fredag ettermiddag/ kveld og lørdag morgen/formiddag) og vil finne sted på Lystgården i Bergen, der vi også vil besøke testbedene på Stend VGS. De digitale samlingene vil foregå på onsdager kl 18.30-21.00. Se program for datoer - og sett gjerne av datoene allerede nå!

 

Pris og søknad

Deltakelse i inkubatorprogrammet koster kroner 12.000,- og inkluderer tilgang til digital læringsplattform, digitalt kursmateriell og lunsj og pausemat på de fysiske samlingene. Dersom du skulle trekke deg fra kurset gis det 50% refusjon av kursavgiften frem til 1. november. Etter det vil det ikke bli gitt refusjon.

Søknadsfrist 1. oktober, og svar 10. oktober.

Første samling er en fysisk samling i Bergen 21.-22. oktober. Se vedlagt program for flere datoer, og muligheter tidligere i høst!

Kurset passer for deg som:

 • Har gartnerbakgrunn, eller praktisk erfaring med dyrking av matvekster, og som ønsker veiledning i det å starte en lønnsom grønnsaks-produksjon for salg til lokalmatmarkedet. 
 • Ønsker å starte en testproduksjon i 2023 på eget/leid areal/gård.
 • Ser for deg å drive et produksjonsareal på 1-5 dekar på sikt.

Har du ingen erfaring med dyrking, så bør du ha erfaring med lokalmatsalg eller gårdsdrift, og være motivert for å tilegne deg grunnleggende dyrkingskunnskap utenfor kurset (f.eks. gjennom relevant litteratur og kurs)

Vi anbefaler ikke kurset til deg som:

 • Ønsker å dyrke til selvforsyning og selge eventuelt overskudd 
 • Ikke har praktisk erfaring med dyrking (dette er ikke primært et kurs i dyrking)

Når vi velger ut deltakere til inkubatorprogrammet, legger vi vekt på at du har tid til å delta på alle samlingene og jobbe med forretningsplan og testproduksjon- og salg i 2023. Skriv gjerne litt om hvordan du tenker å få “tidskabalen” til å gå opp rent praktisk. Vi vil prioritere deltakere som har tilgang på egnet dyrkingsareal eller har egen gård*, men oppfordrer også deg som ikke har areal til å søke*. Kurset har ingen aldersgrense, men da kurset er del av rekrutteringsarbeid til landbruket så vil yngre deltakere bli prioritert dersom det skulle bli mange godt kvalifiserte søkere. Vi vil også nevne at selv med moderne redskap og metoder, så er dette en arbeidsintensiv produksjon som består av lange dager med manuelt arbeid og til tider tunge løft.

 

Foto: Katinka Kilian / Lystgården.

*2-3 kursplasser er reservert søkere som ønsker å leie et dyrkingsareal for sitt “testbed” på Stend VGS. i Bergen for sesongen 2023.

 

Arrangør

Oppstartsprogrammet for markedshager arrangeres av Bybonden i Bergen og Stiftelsen Lystgården, og er en videreføring av et 3-årig samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, Bondens Marked, Norsk landbruksrådgivning Vest og prosjektet Stadsbruk Europe.

 

SØKNAD

Publisert 31.08.2022
Dato:
21. oktober 2022 11.00
Sted:
Bergen, Lystgården på Landås
Arrangør:
Lystgården - Senter for urbant landbruk i Bergen
Målgruppe:
Gartnere som ønsker å utvikle en bedrift med salgsproduksjon av grønnsaker. Erfaring med grønnsaksproduksjon er nødvendig.
Påmeldingsfrist:
15. oktober 2022 23.00