Rekrutteringsmøte for Vestland og Nordland

Ønsker du å starte en markedshage i Vestland eller Nordland, men trenger å bygge kunnskap og nettverk om småskala grønnsaksproduksjon? Da er trolig et oppstartsprogram for markedshager noe for deg. Opptak fra informasjonswebinar finnes nederst i artikkelen.

Siloplast i svart i forgrunnen, fjell med snø på i bakgrunnen
Forberedelsene til en markedshage starter allerede året før, derfor blir det i mai et informasjonswebinar som forbereder deg til neste års sesong og oppstartsprogram for markedshager i Vestland og Nordland til høsten. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

PROGRAM

Velkommen! v/prosjektet Markedshager i Norge samt presentasjon av prosjektlederne

Hva er en markedshage? Etableringsfase, testbed og muligheter for inntjening v/Katinka Kilian, markedshageprodusent og prosjektleder.

Tips til forberedelse av en testproduksjon (opparbeiding av jord, jordprøver og rådgiving)  v/ Sunniva Løwø, Norsk landbruksrådgiving

Tips til praktisk erfaringssbygging i sommer v/ Katinka Kilian

Pause – 5 min

Gruppevise møter med prosjektlederne i de ulike fylkene: Det blir gitt informasjon om de fylkesvise oppstartsprogrammene og dere kan stille spørsmål til prosjektlederne i Vestland og Nordland.

Felles avslutning og påminnelser om søknadsfrister og informasjon på markedshage.no

Gratis å delta, men påmelding kreves for at vi skal kunne dele dere inn i fylkesvise grupper. Du får tilsendt lenke når du er påmeldt. 

Opptak fra webinaret: 

 

Publisert 23.03.2024
Dato:
14. mai 2024 19:00 - 21:00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Markedshager i Norge i samarbeid Bodø kommune og Lystgården - senter for urbant landbruk i Bergen.
Målgruppe:
Alle som ønsker å drive småskala grønnsaksproduksjon - en markedshage - med grønnsaker for salg.
Påmeldingsfrist:
14. mai 2024 17:00