Oppstartsprogram for markedshager i Vestland - 2024/25

For sjette år på rad arrangeres det oppstartsprogram for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 22. september. Som deltaker vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon. Informasjonsmøte 14. mai på nett.

Kvinne som smiler med hvit plasttunnell i bakgrunnen
Katinka Kilian er prosjektleder for oppstartsprogrammet. Hun er utdannet landskapsarkitekt og er en erfaren markedshageprodusent og medeier av Undeland gård i Ulvik. I dag er hun også en del av Bybondeteamet på Lystgården i Bergen. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Oppstartsprogrammet forbereder deg til å etablere småskala grønnsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat. Det er bygd opp etter et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk. Over flere års utprøvning har programmet blitt tilpasset vestnorske klima-, natur- og markedsforhold.

Informasjonsmøte 14. mai - nett

Sentralt i programmet står nettverksbygging og erfaringsdeling. Dette, sammen med tett oppfølging og jevnlige kurssamlinger (fysisk og digitalt), skal gjøre deltakerne trygge i prosessen med å starte en testproduksjon i påfølgende dyrkingssesong og gjennomføre testsalg allerede første vekstsesong.

Det er kun 10 plasser og du må sende inn en kort søknad (se skjema nederst på denne siden). Frist 22. september

Oppstart 25.-26. oktober i Bergen. Se vedlagt program for flere datoer. 

I oppstartsprogrammet får du:

 • Et nettverk og læringsfellesskap med andre dyrkere
 • Praktikere som underviser og veileder deg til en trygg oppstart
 • Kursinnhold som er tilpasset vestnorske forhold og ditt konkrete areal
 • Kunnskap og råd om salg og markedsføring
 • Verktøy for planlegging av økonomi og produksjon
 • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes til å utvikle bedriften og til å søke støtte eller lån
 • Veiledning i å starte et “testbed” for utprøving av dyrking og salg i 2024, slik at du kan gjøre deg de nødvendige erfaringene du trenger for å bygge en vellykket lokalmatbedrift
 • Mulighet til å leie ett av testbedene på Stend Videregående skole i Bergen, om du ikke har tilgang til et eget areal.


Digitale og fysiske samlinger

Kurset foregår i vinterhalvåret og består av 3 fysiske helgesamlinger og 4 digitale samlinger, bestående av forelesninger og gjesteinnlegg, erfaringsutveksling, rådgivning og workshop’er.

De fysiske samlingene går over to dager (fredag kl 12.00-20.30 og lørdag kl 9.00-15.00) og vil finne sted på Lystgården i Bergen, der vi også vil besøke testbedene på Stend VGS. De digitale samlingene vil foregå på onsdager kl 18.00-20.30. Se program for datoer - og sett gjerne av datoene allerede nå!

I tillegg vil det bli gitt praktiske “hjemmelekser” som skal hjelpe deg i gang med din testproduksjon. Kurset følges opp med markvandringer i sommerhalvåret. Norsk landbruksrådgiving Vest kan tilby både rådgiving og mentorordning som et tillegg.

Kurset er tilrettelagt for at man skal kunne ta Norsk Landbruksrådgivning sin webinarserie for markedshager - med fokus på dyrking av ulike grønnsakskulturer - parallelt i høstsemesteret. Kursdatoer blir annonsert i høst, i kalenderen og på NLR.no.

Temaene i oppstartsprogrammet vil være utfyllende til webinarserien, og innholdet i større grad dialogbasert og tilpasset vestlandske forhold og den enkelte kursdeltakers forutsetninger. Se kursprogram for oversikt over tema.

 

Pris og søknad

Deltakelse i oppstartsprogrammet koster kroner 8.000,- og inkluderer tilgang til digitalt kursmateriell i tillegg til lunsj og pausemat på de fysiske samlingene. Dersom du skulle trekke deg fra kurset gis det 50% refusjon av kursavgiften frem til 1. november. Etter det vil det ikke bli gitt refusjon.

Søknadsfrist er 22. september, og svar på søknad gis 2. oktober.

kvinne i åker med grønnsaker i rader. hekk i bakgrunnen
Et av testbedene på Stend i full produksjon i fjor. Foto: Katinka Kilian / Lystgården.

Oppstartsprogrammet passer for deg som:

 • Har gartnerbakgrunn, eller praktisk erfaring med dyrking av matvekster, og som ønsker personlig veiledning i det å starte en lønnsom grønnsaksproduksjon for salg til lokalmatmarkedet i Vestland.
 • Ønsker å starte en testproduksjon i 2025 på eget eller leid areal/gård, eller ønsker å leie testbed på Stend VGS. Vi anbefaler et testareal på rundt 250 kvadratmeter.
 • Ser for deg å drive et produksjonsareal med grønnsaker på 1-5 mål på sikt.

Har du lite erfaring med dyrking, så bør du ha erfaring med lokalmatsalg eller gårdsdrift, og være motivert for å tilegne deg grunnleggende dyrkingskunnskap utenfor kurset (f.eks. gjennom relevant litteratur og kurs, og å delta i NLR sin webinarserie om dyrking av ulike grønnsakskulturer).

Vi anbefaler ikke kurset til deg som:

 • Ønsker å dyrke til selvforsyning og selge eventuelt overskudd
 • Ikke har praktisk erfaring med dyrking (dette er ikke primært et kurs i dyrking, men etablering av en salgsproduksjon)

Når vi velger ut deltakere til oppstartsprogrammet, legger vi vekt på at:

 • du har tid til å delta på alle samlingene og jobbe med forretningsplan og testproduksjon- og salg i 2025. Skriv gjerne litt om hvordan du tenker å få “tidskabalen” til å gå opp rent praktisk.
 • du har tilgang på egnet dyrkingsareal eller har egen gård, eller er innstilt på å leie et testbed på Stend VGS for sesongen 2025.
 • Kurset har ingen aldersgrense, men da kurset er del av rekrutteringsarbeid til landbruket så vil yngre deltakere bli prioritert dersom det skulle bli mange godt kvalifiserte søkere. Vi vil også nevne at selv med moderne redskap og metoder, så er dette en arbeidsintensiv produksjon som består av lange dager med manuelt arbeid og til tider tunge løft.

Kursholder er Katinka Kilian. Prosjektet er eid av Stiftelsen Lystgården - senter for urbant land bruk i Bergen, og støttet av Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune. Dette er siste prosjektåret i prosjektperioden 2022-25. 

 

SØKNAD:

SØKNADSSKJEMA for oppstartsprogrammet i Vestland

Jeg samtykke til å dele kontaktopplysninger (navn, tlf, e-post) med de andre deltakerne i inkubatorprogrammet 2023/24 og kurslederne.
Opplysninger om tilgang til dyrkingsareal i 2024:
Din erfaring med grønsaksproduksjon og gardsdrift:
Kort om din utdanningsbakgrunn:
Publisert 26.04.2024
Dato:
25. oktober 2024 00:00 - 23:59
Sted:
Vestland - Bergen og nettmøter
Arrangør:
Stiftelsen Lystgården i Bergen
Målgruppe:
Alle som ønsker å starte opp med markedshagedrift for et lokalmatmarked
Påmeldingsfrist:
22. september 2024 23:00