Nytt oppstartsprogram i Nordland

I oktober arrangeres for første gang oppstartsprogram for markedshagedrift i Nordland. Programmet skal gi deg nettverk og kunnskap om både forretningsdrift, salg og god agronomi for å kunne lykkes med kommersiell småskala grønnsaksproduksjon, også kalt markedshage. Søknadsfrist 1.september 2024. 

Kvinne i åker med grønnsaker
Camilla Helgesen er prosjektleder for oppstartsprogrammet. Hun er økologisk økonom med erfaring fra bl.a. andelslandbruk og egen grønnsaksproduksjon, og jobber med urbant landbruk i Bodø kommune. Foto: Sverre Magnus Bjørseth / Privat.

Oppstartsprogrammet skal gjøre deg klar til å etablere småskala grønnsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat. Programmet er inspirert av et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk, og har vært testet ut flere steder i Norge.  

Det er maks 12 plasser.
Søknadsfrist 1.september.
Lenke til søknadskjema.

Oppstartsamling 4-5. oktober i Bodø. 

Programmet består av både fysiske og digitale samlinger, og en viktig del er nettverksbygging og erfaringsdeling. Som deltaker vil du få agronomisk kunnskap og planleggingsverktøy for å komme i gang med testproduksjon og prøvesalg av grønnsaker, og du vil få kunnskap om bedriftsetablering, markedsføring og salg. Få vite mer gjennom å se på info-møtet den 14. mai: 

Se på digitalt informasjonsmøte - opptak

Grønnsaker i rekker med eng og fjell i bakgrunnen
Oppstartsprogrammet gjør det klar til å starte et testbed på ca 300 kvm i 2025, med kommersiell produksjon av småskala og allsidig grønnsaksproduksjon. Foto: Camilla Helgesen / Privat.

 

I oppstartsprogrammet får du: 

 • Et nettverk og læringsfellesskap med andre dyrkere som jobber mot samme mål 
 • Praktikere som underviser og veileder deg til en trygg oppstart 
 • Kursinnhold som er tilpasset nordnorske forhold og ditt konkrete areal 
 • Kunnskap og råd om salg og markedsføring 
 • Verktøy for planlegging av økonomi og produksjon 
 • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes til å utvikle bedriften og til å søke støtte eller lån 
 • Veiledning i å starte et “testbed” for utprøving av dyrking og salg i 2025, slik at du kan gjøre deg de nødvendige erfaringene du trenger for å bygge en vellykket lokalmatsbedrift 
 • Mulighet til å leie et testbed på Vågønes gård i Bodø, om du ikke har tilgang til eget areal. 
Grønnsaker i en treboks
I en markedshage dyrkes et mangfold av kulturer for salg til et lokalt marked. Foto: Kåsmo Farm.

Digitale og fysiske samlinger 

Kurset går fra oktober til mars og består av 3 fysiske helgesamlinger og 4-5 digitale samlinger, med forelesninger og gjesteinnlegg, erfaringsutveksling, rådgivning og arbeidsverksteder. 

De fysiske samlingene er fra fredag (ca. 15-21) til lørdag (9-15), på Vågønes i Bodø, der vi også vil besøke Bodø andelslandbruk og testbedene på Vågønes. De digitale samlingene vil foregå på tirsdager kl. 18-20.30. Se program for datoer. 

Praktiske hjemmeoppgaver hjelper deg i gang med din testproduksjon, og kurset følges opp med markvandringer i sommerhalvåret. Norsk landbruksrådgiving Nord Norge kan tilby både rådgivning og mentorordning som et tillegg. 

Kurset er tilrettelagt for at man skal kunne ta Norsk landbruksrådgiving Øst sin webinarserie om markedshage og grønnsakskulturer (okt-des). Kursdatoer blir annonsert på nlr.no. Temaene i oppstartsprogrammet blir utfyllende til webinarserien, og gir deg mulighet til å få personlig veiledning fra erfarne produsenter og innhold tilpasset Nordland.  

Du får også mulighet til å delta på et eget gründer/etablererprogram med Oppstart Salten/Nordland. 

Dyrkingsareal 

Alle deltagere skal dyrke på et ca 250 m2 testarealt parallelt med oppstartsprogrammet. Har du ikke eget areal for dyrking kan du leie areal på Vågønes gård.  

Plastdekke med svart plast på eng
Brakking med plast kan du starte med allerede i årets vekstsesong (2024). Foto: Camilla Helgsen / Privat.

Pris og søknad 

 • Deltakelse i oppstartsprogrammet koster kr. 4900,- og inkluderer tilgang til digitalt kursmateriell, og lunsj og pausemat på de fysiske samlingene. Dersom du skulle trekke deg fra kurset gis det 50% refusjon av kursavgiften frem til 15.okt. Etter dette gis ikke refusjon. 
 • Deltakelse på NRLs webinarserie har egen påmelding og pris (ca. 700/1400 medlem/ikke medlem).    

Kurset passer for deg som: 

 • Har gartnerbakgrunn eller praktisk erfaring med dyrking av matvekster, og som ønsker personlig veiledning i det å starte grønnsaksproduksjon for salg på eget eller leid areal. 
 • Ser for deg å drive et produksjonsareal med grønnsaker på 1-5 mål på sikt. 
 • Har du ingen erfaring med dyrking, så bør du ha erfaring med lokalmatsalg eller gårdsdrift, og være motivert for å tilegne deg grunnleggende dyrkingskunnskap utenfor kurset (f.eks. gjennom relevant litteratur og kurs, og å delta i NLR sin webinarserie om dyrking av ulike grønnsakskulturer.) 

 To-tre kursplasser er reservert søkere som ønsker å leie et dyrkingsareal for sitt “testbed” på Vågønes i Bodø for sesongen 2025. 

Lenke til søknadsskjema. Frist 1. september.

Publisert 14.05.2024
Dato:
1. september 2024 00:00 - 23:59
Sted:
Bodø + digitale møter
Arrangør:
Bodø kommune/Dyrka lokalt, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Nord Norge, Statsforvalteren i Nordland, Nordland bondelag og Nordland bonde- og småbrukarlag. Programmet er finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Målgruppe:
Alle som ønsker å drive en kommersiell småskala grønnsaksproduksjon