Prosjekter

Det er mange prosjekter som er relevante for markedshagedyrkere. Noen er forskningsprosjektet (FoU) i spennet fra agronomi til slagskanaler og markedsføring av lokalmat. Andre er reine utviklingsprosjekter for å samle kunnskap og drive fram ny løsninger eller nettverk for markedshageprodusenter.

Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage.
Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Her gir vi dere en kort innføring i de viktigste markedshage-prosjektene i Norge og lenker til de viktigste institusjonene som bidrar til ulike forsknings-og utviklingsporsjekt innenfor feltet. 


UTVIKLINGSPROSJEKT

Robust småskala grønnsaksproduksjon

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. Vi vil øke tilbudet av grønnsaker i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. Prosjektet tilbyr nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet. 

Stadsbruk - et inkubatorprogram

Dette var et svenskt/europeisk prosjekt som utviklet og prøvde ut et digitalt inkubatorprogram for markedshager. Det hadde sterkt fokus på entreprenørskap, og har inspirert flere fylker til å etablere egne oppstartsprogram for markedshager i Norge.
Følger du lenken får du innsikt gjennom to webinarer som forteller om den norske modellen for oppstartprogram og tips i presentasjonene som ligger ved.

TOGGL - lønnsomhet i markedshager? - NLR - et nyoppstartet prosjekt

 

FORSKNINGSPROSJEKT

Smågrønt - Småskala grønnsaksdyrking i Norge - NIBIO

Urban Farms - gårdsystem og lokalmatsalg -  NIBIO - NORSØK

DigiFood - digitalisering av lokalmatmarkedet - REKO - USN

Foodiverse - forbrukere og lokalmat - OSLO MET

Fusilli - Bærekraftige matsystemer i byer - OSLO MET

SiEUgreen - om urbane, jordløse dyrkingssystem

Grønn Parallell - test av salgskanal for lokalmat/grønnsaker - Telemarksforskning

 

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Under utvikling...