Prosjekter

Her gir vi dere en kort innføring i de viktigste markedshage-prosjektene i Norge og lenker til de viktigste institusjonene som bidrar til ulike forsknings-og utviklingsporsjekt innenfor feltet. 

Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage.
Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Det er mange prosjekter som er relevante for markedshagedyrkere. Noen er forskningsprosjektet (FoU) i spennet fra agronomi til slagskanaler og markedsføring av lokalmat. Andre er reine utviklingsprosjekter for å samle kunnskap og drive fram ny løsninger eller nettverk for markedshageprodusenter.


UTVIKLINGSPROSJEKT

Robust småskala grønnsaksproduksjon er et tre-årig (2021-24) samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. Prosjektet vil øke tilbudet av grønnsaker i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. Prosjektet tilbyr nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet. Denne nettsiden blir driftet som en av flere aktiviteter i prosjektet.

Stadsbruk - et inkubatorprogram var et svenskt/europeisk prosjekt som utviklet og prøvde ut et inkubatorprogram for markedshager. Det hadde sterkt fokus på entreprenørskap, og har inspirert flere fylker til å etablere egne oppstartsprogram for markedshager i Norge. Følger du lenken får du innsikt i kurspakken og aktiviteter gjennom flere webinarer, som forteller om den norske modellen for oppstartprogram og tips i presentasjonene som ligger ved.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

STYRK - Styrke småskala grøntproduksjon i Norge - Telemarksforskning

DigiFood - digitalisering av lokalmatmarkedet - REKO - USN

Fusilli - Bærekraftige matsystemer i byer - OSLO MET

SiEUgreen - om urbane, jordløse dyrkingssystem

 

Avsluttede utviklings-og forskningsprosjekt:

Grønn Parallell - test av salgskanal for lokalmat/grønnsaker - Telemarksforskning

Direkte salg av potet og grønnsaker i Troms og Finnmark - NIBIO

Smågrønt - Småskala grønnsaksdyrking i Norge - NIBIO

Urban Farms - gårdsystem og lokalmatsalg -  NIBIO - NORSØK

Foodiverse - forbrukere og lokalmat - OSLO MET

 

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Under utvikling, men i mellomtiden kan du gjøre søk på Organic E-prints, en europeisk forskningsdatabase.

 

WEBINARER

Erfaringsdeling

Vinter/vår-sesongen har den nasjonale nettverksgruppa i prosjektet Robust småskalagrønt gjennomført webinarer, som fokuserer på erfaringsdeling mellom aktive markedshageprodusenter, hver først mandag i måneden.

Det er gjort opptak av alle seminarene og her finner du oversikten. Seminarene er på to timer og gir innsikt og mange praktiske tips fra erfarne markedshageprodusenter:

VÅREN 2024

Februar: Skoglandbruk og samplanting

Januar: Skadedyr og forebyggende arbeid i markedshagen


VÅREN 2023

Januar: Ansatte, arbeidsforhold, og rettigheter

Februar: Oppalsjord og oppal for viderekommende

Mars: Debio-sertifisering i en markedshage. 

April: Drivhus og tunneller

 

VÅREN 2022

Februar: Oppalsløsninger

Mars: Sesongforlenging og utnyttelse av drivhus og tunnel

April: Post Harvest

Mai: Salgskanaler og logistikk

 

VIRTUELLE STUDIETURER

Virtuelle studieturer - bildereportasjer - er en serie artikler hvor produsenter forteller om drifta si, med vekt på praktiske tips og erfaringsdeling. Til forskjell fra temaseminarene får vi her et dypdykk i en markedshage sin oppstartsfase og drift.

Målet er å publisere en hver måned i vinterhalvåret. Har dere spørsmål, kontakt produsentene direkte via lenkene til nettside eller konto på sosiale medier. 

Her er lenker til artiklene:

Frilund gård

Grønt frå Grindal

Avdem gardsgrønt

Brånås Søndre gård

Bøtun gard