Rekrutteringsmøte for Vestland og Trøndelag

Ønsker du å starte en markedshage i Vestland eller Trøndelag, men trenger å bygge kunnskap og nettverk om småskala grønnsaksproduksjon? Da er trolig et oppstartsprogram for markedshager noe for deg. Bli med på et info-webinar den 22. mai kl 19-21, som forbereder deg til høstens kurs og testbedproduksjon i 2024.

Svart plast på et jorde. Folk i bakgrunnen til venstre - fjell.
Forberedelse av et areal for markedshageproduksjon, starter ofte allerede året i forveien, med tildekking av plast. Dette blir ett av flere temaer på kveldsmøtet den 22. mai. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

OPPTAK - fjernes 15. juni!

 

PROGRAM

Velkommen! v/Frøydis Lindén for prosjektet Markedshager i Norge

Hva er et oppstartsprogram – hvor er de i landet?  v/Frøydis Lindén og presentasjon av prosjektlederne i fylkene.

Hva er en markedshage? Etableringsfase, testbed og muligheter for inntjening v/Katinka Kilian, markedshageprodusent og prosjektleder.

Tips til forberedelse av en testproduksjon (opparbeiding av jord, jordprøver og rådgiving)  v/Olaug Bach, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag

Tips til praktisk erfaringssbygging i sommer v/ Katinka Kilian

Pause – 5 min

Gruppevise møter med prosjektlederne i de ulike fylkene: Det blir gitt informasjon om de fylkesvise oppstartsprogrammene og dere kan stille spørsmål til prosjektlederne i Vestland og Trøndelag.

Felles avslutning og påminnelser om søknadsfrister og informasjon på markedshage.no

Gratis å delta, men påmelding kreves for at vi skal kunne dele dere inn i fylkesvise grupper. Du får tilsendt lenke når du er påmeldt. 

 

Det blir gjort opptak av fellesdelen, slik at andre fylker kan bruke den generelle informasjonen til sine oppstartsmøter. Opptaket blir gjort tilgengelig på nettsiden i 14 dager og tilsendt på lenke til ev. nye prosjektledere etter dette. 

 

Publisert 09.05.2023
Dato:
22. mai 2023 19.00 - 21.00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Markedshager i Norge i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Lystgården - senter for urbant landbruk i Bergen.
Målgruppe:
Alle som ønsker å drive småskala grønnsaksproduksjon - en markedshage - med grønnsaker for salg.
Påmeldingsfrist:
22. mai 2023 18.00