Salgskanaler

Hvor i landet du driver markedshage, nærhet til marked, målgrupper - alt spiller inn på hva som er lønnsomt for din grønnsaksbedrift. Nedenfor finner du en en oversikt som gir deg en innføring i disse salgskanalene sine viktigste trekk, samt fordeler og ulemper. Vi håper denne oversikten skal gjøre det lettere for deg å få oversikt og velge salgsstrategi for din markedshagesatsing.

Foto: Annette Haugen / VISFAS.

For mange produsenter er forutsigbarhet og stabil inntekt viktig. Men det er sjelden at en salgskanal kan tilby det, ikke minst fordi produksjonsvolum er delvis uforutsigbart. Derfor pleier mange produsenter å bruke flere salgskanaler.  

En fordel med det er at man da har “flere ben å stå på”. En del salgskanaler kan være ustabile, for eksempel kan en restaurant eller butikk legge ned, og da er det en fordel å ha andre salgskanaler i tillegg. Flere salgskanaler gjør det også mulig å tilrettelegge for sesongvariasjoner. For eksempel har restauranter ofte større behov for varer i fellesferien, når vanlige andelshavere eller abonnenter er bortreiste og har mindre behov for grønnsakene.  

Markedshagedyrking er småskalaproduksjon og da er det mindre aktuelt å levere til de store kjedene eller gjennom anbudsprosesser til den offentlige sektoren. Dersom du likevel er interessert i disse, finner du noe informasjon om dem i denne oppsummeringen om alternative salgskanaler (Debio)

Denne oversikten er utarbeidet av NIBIO, USN og Telemarksforskning i samarbeid:

Felles for alle salgskanaler

Kostnad. Det varierer en del hva det koster å bruke en salgskanal. F.eks., må man betale for å bli med på Bondens Marked eller noen av nettløsningene, mens løsninger som abonnement eller REKO ikke har slike utgifter. Samtidig innebærer de gratis løsningene ofte kostnader for produsenter i form av arbeidstimer, mens de betalingsbelagte løsninger kan inkludere tidsbesparende funksjoner som markedsføring eller regnskap. Det er derfor viktig å vurdere regnstykket helhetlig når man velger en salgskanal.  

Kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig, både for å hente inn informasjon eller få tilbakemeldinger, og for å markedsføre seg. Ulike salgskanaler tilbyr (og krever) ulike kommunikasjonsmetoder og mengder. Deltagelse på markeder eller festivaler gir mulighet for å treffe nye kundegrupper og er bra for å markedsføre seg, mens direkte samtale, chat eller et enkelt spørreskjema er best for å kommunisere med og hente inn konkret informasjon fra eksisterende kunder. Ulike kundegrupper har også ulike kommunikasjonsbehov, f.eks. kan kokker være mer krevende og direkte i kommunikasjon enn vanlige forbrukere. Det er også viktig å vurdere egne behov og preferanser når det gjelder både kommunikasjonsmetoder og hvor mye tid man vil bruke på det.  

Lover og regler. Det er viktig at du får oversikt over ulike forskrifter og lover som må følges for å selge grønnsaker. Viktige stikkord for for dette er mattrygghet og å unngå forurensing (Mattilsynet) eller å kommunisere produksjonsform (Økologisk - Debio). Les mer her...