Etablererhjelp

For å lykkes som markedshageprodusent, er det viktig å tenke salg og entreprenørskap fra første stund. I alle fylker og i mange kommuner finnes kurs og veiledninghjelp for deg som er i etableringsfasen og skal starte bedrift. 

 

Du kan også ta kontakt med kommunen din, gjerne næringsutviklere eller landbrukskontor, for å høre hva de tilbyr av hjelp til nye bedrifter.

Er du ny i landbruk kan kanskje bondeboka.no hjelpe deg til å få oversikt.

 

Etablererkurs lokalt

Mange kommuner tilbyr jevnlig etablererkurs og andre nyttige innføringskurs for deg som er ny i landbruket eller som markedshagebedrift. Etablererkursene blir også tilbudt som nettbasert undervisning noen steder. Innføringskursene er ofte gratis eller har lav deltakeravgift. 

Følg lenkene under/i høyre kolonne for å finne veien videre til etablererhjelp ditt fylke eller i din kommune.

 

Markedshagekurs - inkubatorer

Statsforvalteren i ditt fylke eller den regionale enheten av Norsk landbruksrådgiving vil også kunne informere deg om det blir satt opp et markedshagekurs i nærmeste framtid.

Sett deg gjerne opp på interesse-liste her...

eller finn rett kontaktperson i ditt fylke eller i din region her... 


Kompetansenettverkene for lokalmat

Ønsker du å starte med videreforedling av grønsaker eller ville vekster, er det gode kurs og rådgivingstilbud å få gjennom regionale Kompetansenettverk for lokalmat. De finnes i ulike regioner i Norge - les mer på deres nettside for norsk mathåndverk.

 

Lokalmatkurs fra Norsk Mat

Lokalmat.no er Stiftelsen Norsk Mat sin egen ordning for lokalmatprodusenter med et kvalitetssikringsystem (KSL) i bunnen. De tilbyr årlig kurs for sine meldemmer og er ofte åpne for andre som ikke er registrert på lokalmat.no.

Les mer på Stiftelsen Norsk Mat

 

Selskapsform

Skal jeg etablere et enkeltmannsforetak eller danne et AS? Her kommer det  i løpet av våren en artikkel som diskuterer dette ut fra ulike faser du er i en markedshageproduksjon: oppstart, utvidelse, drift og ansettelser. 

Regnskapsplikt

Moms