Etablererhjelp

For å lykkes som markedshageprodusent, er det viktig å tenke salg og entreprenørskap fra første stund. I alle fylker og i mange kommuner finnes kurs og veiledninghjelp for deg som er i etableringsfasen og skal starte bedrift. 

 

Du kan også ta kontakt med kommunen din, gjerne næringsutviklere eller landbrukskontor, for å høre hva de tilbyr av hjelp til nye bedrifter.

Er du ny i landbruket kan kanskje bondeboka.no hjelpe deg til å få oversikt.

 

Etablererkurs lokalt

Mange kommuner tilbyr jevnlig etablererkurs og andre nyttige innføringskurs for deg som er ny i landbruket eller som markedshagebedrift. Etablererkursene blir også tilbudt som nettbasert undervisning noen steder. Innføringskursene er ofte gratis eller har lav deltakeravgift. 

Følg lenkene under/i høyre kolonne for å finne veien videre til etablererhjelp ditt fylke eller i din kommune.

 

Markedshagekurs - oppstartsprogram

Statsforvalteren i ditt fylke eller den regionale enheten av Norsk landbruksrådgiving vil også kunne informere deg om det blir satt opp et markedshagekurs i nærmeste framtid. De vil gjerne bli arrangert i samarbeid med flere lokale aktører etter modellen for oppstartsprogam for en markedshage. Les mer eller se webinarer om oppstartsprogrammet her...

Sett deg gjerne opp på interesse-liste her...

eller finn rett kontaktperson i ditt fylke eller i din region her... 


Kompetansenettverkene for lokalmat

Ønsker du å starte med videreforedling av grønsaker eller ville vekster, er det gode kurs og rådgivingstilbud å få gjennom regionale Kompetansenettverk for lokalmat. De finnes i ulike regioner i Norge - les mer på deres nettside for norsk mathåndverk.

 

Lokalmatkurs fra Norsk Mat

Lokalmat.no er Stiftelsen Norsk Mat sin egen ordning for lokalmatprodusenter med et kvalitetssikringsystem (KSL) i bunnen. De tilbyr årlig kurs for sine meldemmer og er ofte åpne for andre som ikke er registrert på lokalmat.no.

Les mer på Stiftelsen Norsk Mat