Støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger i landbruket, alt ettersom du har gård eller ikke. Støtteordningene finnes i spennet fra produksjonstilskudd, tilskudd til etablering og investeringer, eller stipend fra andre lokale næringsfond. Her gir vi deg en oversikt som gjøre at du kan nøste videre i din egen kommune.  

Foto: Green Chameleon / Unsplash.

Innovasjon Norge

Har du gårdsbruk eller skal ta over gård kan du søke om både etablererstøtte og støtte til fast inventar i markedshageproduksjonen din. Denne muligheten ble framforhandlet gjennom jordbruksforhandlingene i 2019, og ble gjeldende i hele landet fra 2020. 

Les mer om ordningen og se webinar fra november 2021

Produksjonsstøtte

Alle som driver et landbruksforetak med husdyr - og/eller planteproduksjon kan søke om produksjonstilskudd. Dersom din bedrift kun har planteproduksjon i liten skala, vil ofte utregnet sum du har rett på, kommer under bunnfradraget. 

Her er en artikkel som drøfter tilskudd til grønnsaksproduksjon i Norge

Lokale næringsfond

Mange kommuner har egne støtteordninger til bedrifter som ønsker å starte opp en ny virksomhet i kommunen. Undersøk med næringsavdelingen/etaten i din kommune og hør om din forretningside om å starte en markedshagebedrift, kan få støtte.