Abonnement - grønnsakskasser

Som abonnent er det vanlig å hente en kasse med et utvalg grønnsaker på hentested eller gård. Dyrkeren bestemmer innholdet ut fra hva som er i sesong. Hjemlevering er også mulig, men i Norge er dette foreløpig ikke så vanlig.  

Grønnsakskasser fra Undeland gard i Ulvik, klar for utlevering kundene. Her er det brukt IFCO-kasser, andre får trykt opp pappkasser med logo på. Foto: Anna Birgitte Milford / NIBIO.

Kommunikasjon med abonnenter foregår gjerne via e-post, Facebook-grupper, messenger e.l., eller gjennom direkte kontakt ved levering/henting av grønnsaker. Dette gir gode muligheter for kommunikasjon og kunnskapsformidling, for eksempel om hvordan grønnsaker kan tilberedes, og man kan få tilbakemeldinger på hva slags grønnsaker som er populære og ikke.

I tillegg til abonnementsordninger drevet av gårdbrukere, finnes det også de som leverer lokalproduserte grønnsaker fra egen produksjon og andre produsenter, som for eksempel Finngarden på Voss. Finngarden fører også andre økologiske matvarer og tørrvarer, samt importert frukt og grønt, for å kunne holde på kundene hele året.  

En abonnementsordning minner om et andelslandbruk ved det at grønnsakene selges til faste forbrukere og noen har også forhåndsbetaling (for eksempel for en måned av gangen), men abonnentene kan si opp abonnementet sitt på kortere varsel enn andelshavere. Det er heller ikke vanlig med obligatoriske dugnader når man har en abonnementsordning, eller at abonnementene selv kommer og høster grønnsakene sine.   

Bestilling

Forhåndsbestilling, som regel via nettside  

Fordeler: Fast bestilling som produsent kan justere etter hva som er høsteklart.  Gir mer fleksibilitet til kunden enn andelslandbruk, fordi abonnement kan avsluttes underveis i sesong.

Ulemper: Mindre oversikt over kunder enn ved andelslandbruk fordi de slutter eller begynner i løpet av sesongen.

Betaling

Ulike metoder mulig: fakturerering, digitale betalingsløsninger etc.

Fordel: Forenkling dersom det er faste trekk fra abonnentens konto .

Ulempe: Kan være tidskrevende dersom man benytter seg av flere betalingsmetoder samtidig, og oppføling/purringer.

Levering

Vanlig å hente på gården eller på hentested på et tettsted eller i en by.

Fordel: Tidsbesparende sammenlignet med f.eks. hjemlevering.

Ulemper: Krevende for produsent hvis det skal leveres mange ulike steder. Det kan også være en del arbeid med å finne og lage avtaler med hentesteder som er gratis. Hvis varene står på hentesteder uten kjøling for lenge, kan kvaliteten forringes. 

Markedsføring

Produsenten har ansvar for dette selv. Sosiale medier, løpesedler, få oppslag i avisen. Deltagelse på markeder, REKO o.l. kan være en måte å markedsføre abonnementsordning.  

Fordeler: Abonnenter står ofte for mye av markedsføringen ved at de forteller andre om gården.  Mindre tid brukt på markedsføring når man først har fått de abonnentene man trenger.  

Ulemper: Kan oppleves tungvint når man har arbeidsbyrden for rekruttering av kundene alene. En del produsenter opplever svingninger i interesse og mye utskiftinger av kunder, og må ha nye markedskampanjer hver vår. 

Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Abonnementskasse fra Bøtun gard i Luster, klar til utkjøring til hentepunkt og hoteller i Sogndal.