Gårdsbutikk

En butikk på egen gård kan både selge varer fra egen produksjon og kjøpe inn og selge varer fra andre produsenter. Hanen har laget en god veileder som beskriver en trygg oppstart for en gårdsbutikk.

Foto: Anna Birgitte Milford / NIBIO.

I løpet av de siste 15 årene har det vokst fram mange gårdsbutikker i Norge. Disse selger både egne og andres produkter. Gårdsbutikkene er ofte populære reisemål, og en del av dem får mye oppmerksomhet.

Går du med tanker om å etablere en gårdsbutikk kan denne lille håndboka gi deg noen gode råd på veien. Det er viktig at du lager en god og enkel forretningsmodell med tilhørende framdriftsplan for å sikre god etablering og drift.

Håndboken er utviklet av bygdeturismeorganisasjoner i Latvia, Estland og Norge i forbindelse med Nordplus-prosjektet “Kunnskap om servicedesign for små og mellomstore landbruksbaserte virksomheter”.