Webinarserie med NLR Øst i høst

Webinarserie over 6 kvelder, retta mot småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking - markedshagedyrking - for direkte omsetning. Åpent for alle, men fortrinnsrett for medlemmer av NLR Øst. 

Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Program

- merk at det er ulike ukedager for samlingene!


Tirsdag 25.10.22 kl. 18:00 – kl. 20:30
Oppstart av markedshage, økologi v. Hans Gaffke

  • Valg av dyrkingsopplegg
  • Etablering av markedshage, plassering, leplanting, jord, jordliv, gjødsling
  • Vekstskifte, fangvekster, grønngjødsling

 

Onsdag 02.11.22 kl. 18:00 – kl. 20:30
Arbeid gjennom sesongen v. Hans Gaffke

  • Redskap tilpasset småskala grønnsaksdyrking
  • Markedshage - arbeid gjennom sesongen - oppal, våronn, ugras, insekter, innhøsting, lagring

 

Tirsdag 22.11.22 kl. 18:00 – kl. 20:30
Planlegging, økonomi v. Hans Gaffke

  • Foretaksplanlegging, dyrkingsplanlegging, innføring i planleggingsverktøy.
  • Effektivisering etter LEAN prinsipp.

 

Tirsdag 29.11.22 kl. 18:00 – kl. 21:00
Kålvekster og salat

ved Thomas Holz

 

Mandag 05.12.22 kl. 18:00 – kl. 20:30
Tomat og agurk i ikke oppvarmet tunnel, småkulturer på friland
ved Hans Gaffke

 

Tirsdag 13.12.22 kl. 18:00 – kl. 21:00
Gulrot og andre rotvekster, løkvekster
ved Thomas Holz

 

Med forehold om endringer i programmet

 

Kursholdere: rådgiverne Hans Gaffke, NLR Øst og Thomas Holz, NLR Øst

Målgruppe: småskala grønnsaksprodusenter med direkte omsetning

Deltageravgift - samlet for alle kvelder:   

Medlemmer i NLR   kr.   600

Øvrige deltagere    kr. 1.200


Påmeldingsfrist
: fredag 21. oktober 2022

NB! Deltagerbegrensing! Medlemmer i NLR Øst har fortrinnsrett.

 

Påmelding: lenke til hjemmesiden

 

Publisert 07.10.2022
Dato:
25. oktober 2022 08.00 - 13. desember 2022 21.00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Norsk Landbruksrådgiving Øst
Målgruppe:
Småskala grønnsaksprodusenter med direkte omsetning

Rågiver og kursarrangør