Inspirasjonstreff for nye markedshageprodusenter

Inspirasjonstreffet er for deg som ønsker å starte med småskala grøntproduksjon til et lokalt marked, på en effektiv og klimavennlig måte. Her vil vi inspirere til dyrking etter Markedshage-modellen. Møt opp på Voll gård i Trondheim den 7. juni kl 18. 

 

Grønnsaker, kålplanter, på rekke med hvite bøyler over. Hus i bakgrunnen.
Fra markedshagen på Voll gård i Trondheim. Det blir markvandring her den 7. juni. Foto: Privat.

En markedshage produserer et allsidig utvalg av grønnsaker. Arbeidsflyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen.

Dyrkingsopplegget for markedshager har som mål å jobbe på lag med jordlivet og derigjennom bygge opp en god jordstruktur med høyt karboninnhold.  Dette inspirasjonstreffet kan gi deg ny kunnskap og kompetanse på matproduksjon!

Bakgrunnen for inspirasjonstreffet er også at det settes i gang nytt oppstartsprogram med søknadsfrist 10. august.

Arrangementet koster 100,-. Påmeldingsfrist 5. juni - se skjema under.

PROGRAM

 VELKOMMEN!

 

 

Publisert 12.05.2023
Dato:
7. juni 2023 18:00 - 20:30
Sted:
Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1, 7049 Trondheim
Arrangør:
Voll gård, senter for urbant landbruk og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære mer om grøntproduksjon og markedshagekonseptet, og som ønsker å komme i gang med profesjonell produksjon på eget eller leid areal
Påmeldingsfrist:
6. juni 2023 23:00