Øko-skolen

Er du ny økologisk produsent eller vurderer omlegging? Bli med på en webinarserie og en samling for kursing, kunnskapsheving og nettverksbygging! 

Øko-skolen i vinter gir det en mulighet for faglig fordyping gjennom webinarer og nettverksbygging på en østlandssamling i januar. Du kan velge hva du vil delta på. Foto: F. Linden / SFVL.

Norsk senter for økologisk landbruk, arrangerer sammen med Norsk landbruksrådgivning og Økologisk Norge 6 digitale webinarer høsten 2023. Dyktige fagpersoner tar for seg grunnleggende kunnskap om økologisk landbruk, og går gjennom de viktigste temaene du bør kjenne til. 

I januar arrangeres det en fysisk samling på Opaker gård ved Kirkenær, der du vil få mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon, få faglig påfyll og få omvisning på gården.

Dette er en unik mulighet til å få god innføring og faglig oppdatering, uansett om du driver grønnsaksproduksjon eller mjølkedrift,  samt bygge deg et nettverk med andre i samme situasjon. 

 

Webinarene 

Hver torsdag kveld fra 2. november til 7. desember arrangeres det et webinar kl. 20.00 – 21.30. Webinarene tar for seg temaene:  

  • Hvorfor økologisk – veier til økologisk landbruk 
  • Hvorfor trenger vi et aktivt vekstskifte? 
  • Prinsipper for økologisk plantevern 
  • Næringsforsyning og gjødsling 
  • Kompostering 
  • Markedsmuligheter 

Det er dyktige forskere og fagfolk fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Norsk landbruksrådgivning (NLR), Økologisk Norge, Inspirasjonsbønder fra Landbrukets Økoløft, Norsk gardsost og Bondens Marked Norge som er holder webinarene.

Vinteren 2024 vil det arrangeres en ny webinarrekke som tar for seg mer spesifikke produksjoner. Temaene for neste runde vil landes basert på hvem dere som melder dere på er og ønsker kompetanse på! 

Se fullstendig program for webinarene og mer informasjon om samlingen her: lenke til PDF 

Pris for å delta på webinarene (gir tilgang til både første og andre runde) er 400 kr. For å få en god oversikt over hvem deltakerne er og hvilke produksjoner og markeder dere har, er det som en del av påmeldingen en spørreundersøkelse der vi kartlegger dette.

Påmelding gjøres via denne lenken. Påmeldingsfrist 31.10.2023 

 

Samlingen på Kirkenær  

Vi inviterer nye og kommende produsenter til en samling på Opaker gård ved Kirkenær, der inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft Kjersti Rinde Omsted driver gården sammen med mannen Arne Wilhelm. Gården drives økologisk med fokus på oppbygging av jordliv, biologisk mangfold og et godt samspill mellom dyr og mennesker. Gården har opptil flere produksjoner og tjenester, blant annet urkorn av emmer, spelt, dala landhvete, gressproduksjon, andelslandbruk med flere ulike grønnsakskulturer, juletrær, grasfora storfe, shropshire-sau og gårdshotell. Les mer om gården og dets produksjoner her: Opaker Gård – Min gård 

På samlingen vil vi både få høre Kjersti og Opaker sin historie, samt en omvisning på gården. Bonden Heinrich Jung som produserer økologiske grønnsaker og har frilandsgris vil også komme for å dele sine erfaringer. Det samme vil Anne Kristin Løes fra Norsøk og Kjersti Berge fra NLR.  

Samlingen finner sted på vakre Opaker gård ved Kirkenær, og deltakerne reiser hit på egenhånd. For å kompensere for økte kostnader for de som kommer langveisfra har vi en reisestøtte for de med høyest kostnader. Les mer om hva den innebærer i dette dokumentet: lenke til dokument om reisestøtte. 

Samlingen finner sted fra lunsj til lunsj, og inkluderer overnatting på Opaker gård, deltakelse på hele samlingen, to lunsjer, kaffe, te m.m og middag på gården.

Pris: Samlingen koster 1500 kr per deltaker.

Påmelding til samlingen gjøres via denne lenken (samme som påmelding til webinarene). Obs det er kun 20 plasser på samlingen, så her gjelder det å melde seg på tidlig. Påmeldingsfrist 15.11.2023. 

Foto: Lotte Shepard.

Om Kompetanseprosjektet

Prosjektet Kompetanse til nye bruk og brukere er et samarbeid mellom Norsøk, NLR og Økologisk Norge, og gjennomføres i 2023 – 2024 med støtte fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet har som mål å bidra til at flere velger å legge om til økologisk produksjon, og at disse vil få god faglig agronomisk kunnskap til å gjøre dette. Vi ønsker med webinarer og fysisk samling å bidra til å motivere og rekruttere til økt økologisk produksjon, gjennom å heve kunnskaps-, kvalitets- og omsetningsnivået hos nye økologiske produsenter. I tillegg ønsker vi gjennom prosjektet å legge til rette for nettverk med andre i samme situasjon for å styrke muligheten til erfaringsdeling, sosiale relasjoner og inspirasjon fra andre i samme situasjon.  

Prosjektet samarbeider med Landbrukets Økoløft, og vil bruke inspirasjonsbøndene aktivt i arbeidet med å vise til gode løsninger for både agronomiske problemstillinger, men også løsninger for salg i markedet.  

Les mer om prosjektet her: Nettverksbygging og kunnskapsutveksling ved omlegging til økologisk produksjon - Prosjekter - Norsøk (norsok.no) 

Publisert 11.10.2023
Dato:
31. oktober 2023 20.00 - 21.30
Sted:
Webinar og samling på Kirkenær i januar 2024
Arrangør:
NORSØK, NLR, Økologisk Norge
Målgruppe:
Alle som driver matproduksjon og ønsker å legge om til økologisk drift, eller som driver økologisk og ønsker kompetanseheving og nettverk. Uavhengig av produksjonsform.