Bondens marked

Bondens marked er et marked i sentrum av en by eller et tettsted der bønder kommer for å selge egenprodusert mat og drikke. I Norge er alle bondens marked organisert av «Stiftelsen Bondens marked Norge», som ble etablert i 2003. Bondens marked eies og forvaltes av bøndene selv gjennom lokale samvirkeorganisasjoner.

Salg av grønnsaker fra Korsvold gård på Hvaler, på Bondens marked i Oslo. Foto: Randi Leedal Gjertsen / Bondens Marked Norge.

Bondens marked arrangeres på rundt 20 forskjellige steder rundt i landet, vanligvis på lørdager i et bysentrum med produsenter fra nærområdene. Markedene annonseres gjennom en SMS-tjeneste til en kundegruppe som er bygget opp over tid, samt ulike typer sosiale medier og samarbeidspartnere som f.eks. sentrumsforeninger. 

Gjennom direkte møter med forbrukere på markedet gis det muligheter for kunnskapsformidling og tilbakemeldinger på produkter, samt produktutvikling sammen med kundene. Markedene gir også muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre produsenter som selger samtidig.  

Det er klart definerte regler, krav og kvalitetsrevisjoner for medlemmene, som beskrevet i håndboken for Bondens marked. For å kunne selge på Bondens marked er det krav om at produktene skal være lokale og sporbare, og bøndene må selv stå for salget. Bøndene som deltar på et marked må betale en fast pris for å leie en plass i markedet samt 3,5 % i omsetningsavgift av det de selger på markedet som overstiger 10 000 kr (priseksempel fra Oslo.) Deltageravgiften bestemmes på det lokale årsmøtet, og gjenspeiler kostnadene lokallaget har med å leie plass, strøm ol. 

Bestilling

Ingen (men det har vært testet ut under Korona); varene kjøpes vanligvis på stedet. En del erfarne kunder bestiller også ved å kontakte den enkelte produsent. 

Fordel: Kundene kan handle spontant

Ulempe: Risiko for å ta med varer til markedet som ikke blir solgt; tidskrevende. 

Betaling

Kontant eller med kort/vipps ved kjøp

Fordel: Kjent for alle kunder og enkelt

Levering

Kundene tar med seg varene fra markedsplassen selv. 

Fordel: Kunden får maten med en gang; ett oppmøtepunkt for produsenten.

Ulempe: Kunden må selv frakte maten med hjem, kan være ulempe dersom det er lang reisevei. Mange markeder forgår på torg uten tak og værforhold er uforutsigbart og kan ha stor betydning for salg på en gitt markedsdag

Markedsføring

Bondens marked står for markedsføring av markedene.

Fordeler: God mulighet for synlighet og markedsføring når man står på markedet, som også kan være nyttig om man selger gjennom andre salgskanaler; man kan friste kunder med smaksprøver og presentasjon av varer. Man når også ut til nye kunder som tilfeldigvis går forbi og som handler spontant.

Ulemper: Som markedsføringsstrategi kan det være tidkrevende, både reisetid og tid brukt til å stå på markedet. 

Foto: Katinka Kilian / Undeland gard.