Nettløsninger for salg av lokalmat

I de siste årene har det dukket opp flere aktører som jobber med å lage attraktive nettløsninger – nettsider eller apps – for salg av lokalmat. Alle disse løsningene er forholdsvis nye og er fortsatt i en dynamisk fase med utviklings- og forbedringsarbeid.

Bestilling på nett via apper på mobiltelefonen eller pc gjør bestilling av lokalmat enkelt, men stiller både krav til teknisk kompetanse og fleksibilitet hos forbrukeren. Foto: Headway / Unsplash.

Enkelte nettløsninger er allerede tatt i bruk av produsenter, mens andre er fortsatt under utvikling. Det er vanligvis ingen mengdeforpliktelser for å selge på disse løsningene. Det finnes både fellestrekk og variasjon blant de tilgjengelige løsningene og videre i artikkelen under presenteres det en generisk oversikt over dette nett-landskapet.

Fordelene med slike løsninger er at de tilbyr en enkelt og oversiktlig måte for både kundene å bestille og produsentene å håndtere bestillingene.

En av hovedutfordringene er at det er uklart hvordan kundene skal rekrutteres til å ta disse løsningene i bruk. Videre er det ofte en kostnad knyttet til bruk av disse løsningene, men kostnadene varierer ofte avhengig av funksjoner man ønsker å ta i bruk (f.eks. integrert betalings- eller regnskapsløsning).

Bestilling

Venlig bestilling foregår på den aktuelle nettsiden eller app. Produsenten lager egne annonser, ofte basert på eksisterende mal. Kundene må som regel lage en profil for å fullføre en bestilling. Vanligvis finnes det teknisk support for både kunder og produsenter.

Fordeler: Oversiktlig bestilling for kunden og bestillingsliste for produsenten. Kjent netthandel format. Noen tilbyr handlekurvfunksjon der man kan betale til flere produsenter samtidig. 

Ulemper: Kan kreve at produsenten vet nøyaktig vekt på varene på forhånd, som kan være vanskelig med noen typer produkt. Nødvendig innlogging for kunde kan skape en terskel for å ta løsningen i bruk.

Betaling

Bestemmes av leverandøren til nettløsning – noen har en integrert løsning (vanligvis VIPPS) andre etterlater det til produsenten. Som regel må kunden lage en profil for å kunne betale.

Fordeler: En integrert betalingsløsning gir enklere bestillings og regnskapshåndtering for produsenten. 

Ulemper: En integrert betalingsløsning kommer sannsynligvis med en ekstra kostnad. Nødvendig innlogging for kunde kan skape en terskel for å ta løsningen i bruk. 

Levering

De fleste løsningene overlater distribusjon av varer til produsent som kan enten avtale noe med kunden eller registrere tilgjengelige leveringsalternativer (f.eks. hente på gården, møteplass, REKO, hjemmelevering osv.). Noen få løsninger har hentepunkt eller lager. Flere jobber for tiden med ideutvikling og eksperimentering for andre leveringsalternativer.  

Fordeler: Lager eller hentepunkt løsning er tidseffektiv. Det gir også mulighet for kunden å få varer fra flere produsenter samtidig.

Ulemper: Bruk av lager eller hentepunkt kommer sannsynligvis med en ekstra kostnad.

Markedsføring

Noen få av leverandørene har pushvarsler. Utenfor løsningene bruker de vanligvis sosiale medier, profilering av produsenter, epost, SMS o.l. for å promotere både selve løsningen og produsentene.  

Fordeler: Tradisjonelle markedsføringsverktøy som produsentene får tilgang til.  

Ulemper: Kunderekrutering kan være utfordrende. 

 

Eksempler på nettløsninger (listet alfabetisk):