Offentlige virksomheter

Det offentlige kjøper inn matvarer til blant annet kantiner, skoler og barnehager. Det vil antakelig være mest aktuelt med kortidsholdbare grønnsaker som kan brukes direkte til matlaging og servering.

Metallbeholdere med ulike typer av grønnsaker
Offentlig innkjøp er en spennende mulighet, men setter ofte krav til leveringsdyktighet, godkjenninger (Debio?), pakningsform og størrelse. Foto: Jonathan Borba / Unsplash.

Det offentlige har med jevne mellomrom sine innkjøp ute på anbud, og tilbydere av matvarer kan da legge inn sitt tilbud. Vanligvis er det større leverandører, slik som Bama, som kan konkurrere på pris og mengder i disse anbudene.

Det kan være utfordrende for små, lokale produsenter å komme inn i slike anbudsprosesser. De fleste offentlige virksomheter har imidlertid mulighet for å handle litt utenom de inngåtte anbudsavtalene. Ofte kan de for eksempel  handle 20 prosent av varene utenom anbudet.

Det enkleste kan derfor være å ta direkte kontakt med for eksempel kantiner eller barnehager i nærområdet for å høre om de er interessert i dine varer og spørre om de har åpning for å handle utenom innkjøpsavtalen.

Her gjelder det å treffe på personer i kjøkken og ledelse som er opptatte av lokale og bærekraftige innkjøp, fordi det er disse personene som vil synes det er spennende å handle direkte fra lokale produsenter. Det kan også avtales gårdsbesøk og annet i samarbeid med skoler og barnehager. 

Bestilling

Ta kontakt og fortell hva du har, aller helst med en liste over produktene i tillegg, så kan de bestille ut fra det. 

Fordeler: Er ofte fleksible i mengde og utvalg så lenge det er «småinnkjøp» utenfor anbudsavtalen. 

Ulemper:

  • Du må være sikker på at du kan levere det de bestiller. 
  • De vil ha behov for at produktene er vasket. 

Betaling

Mest sannsynlig EHF-Faktura - basert på organisasjonsnummer og digitalt fakturasystem. 

Levering

Produsenten leverer hos virksomheten. Du kan benytte annen transport, for eksempel i samarbeid med andre produsenter, men pass da på å holde jevnlig kontakt med den som gjør innkjøpet.

Fordeler: Møter kunden direkte. Kan kommunisere godt om produktene og få tilbakemeldinger direkte.

Ulemper: Produsent må selv frakte arene til mottakeren, eller samarbeide med andre produsenter om transport.

Markedsføring

Egen markedsføring, dersom det ikke er flere produsenter som samarbeider om salg og transport.

Fordeler: Det kan være lav terskel for å ta kontakt med aktører i nærmiljøet.

Ulemper:

  • Er ansvarlig alene dersom ikke inngår i samarbeid med andre produsenter.
  • Det krever tid å holde kontakten og snakke frem sine produkter.