REKO

REKO er en digital salgsplattform for lokalmat, der bestillingene foregår på Facebook og mens utleveringer skjer fysisk. Direktesalg på utleveringsstedet er vanligvis ikke tillatt og alle varene må forhåndsbestilles. Både produsenter og kunder kan være medlem av flere REKO-ringe grupper samtidig. Det er ingen mengdeforpliktelser for å kunne selge på REKO.  

REKO-ringene driftes av frivillige administratorer – enten produsenter eller kunder. Hvordan ringene driftes bestemmes i stor grad internt i hver ring. Imidlertid har Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) nylig fått rettighetene til varemerket «REKO-ringen». De har lagt fram noen fellesbestemmelser for bruk av dette merket:

  1. Varene som selges i REKO-ringen bør i hovedsak være basert på norske råvarer
  2. Størrelsen på bedriften og produksjonsmetoder bør komme tydelig frem i annonsene
  3. I REKO-ringene der det er plassmangel for produsenter bør små og mellomstore produsenter prioriteres 

Noen av hovedfordelene med REKO er at det er gratis for produsenter, det er lavterskel for å ta den i bruk og den benytter seg av en plattform som er godt kjent for mange.  

Noen av hovedutfordringer er at det kan oppleves som tungvint for kunder, siden det krever ekstra planlegging, og for produsenter, siden vanlige Facebook-grupper, som REKO benytter, ikke er tilrettelagt for å ta imot bestillinger.  

Bestilling

Bestilling foregår på Facebook ved at produsenten annonserer varene sine i et innlegg, mens kunder bestiller ved å kommentere på innlegget. Etter de nye fellesbestemmelsene burde annonsene inneholde tydelig informasjon om bedriftsstørrelse og driftsform.  

Fordel: Enkelt å bruke, Facebook er kjent for de fleste. 

Ulemper: Kan være vanskelig å få oversikt over annonser og bestillinger, både for kunder og produsenter, særlig i store ringer med mye aktivitet. Bestillingene er synlig for alle i gruppen.  

Betaling 

Det finnes ingen integrert betalingsløsning i kanalen, produsenten selv må sørge for å finne løsningen som passer best for dem. Betaling kan skje både på forhånd og på utlevering. Vanlig å bruke VIPPS, kort, kontant; av og til betalingsløsninger som Izettle. 

Fordel: Fleksibilitet

Ulempe: Ingen handlekurvfunksjon – kundene må betale til hver enkelt produsent. 

Levering

Varene leveres på et forhåndsavtalt tidspunkt og område. Vanligvis 30-60 min på en parkeringsplass, 1-2 ganger i måneden.  

Fordeler: Enkel og raskt, særlig for produsentene. Mulig å møte både kunder og andre produsenter fysisk.   

Ulemper: Utleveringstidspunkt og/eller plass passer ikke for alle. Kan være lang reisevei for noen produsenter. Begrenset tid til dialog mellom kunde og produsent. 

Markedsføring

REKO-ring gruppene er ofte private grupper, og innholdet vises kun til gruppemedlemmer. Medlemmer kan se annonsene når de besøker gruppen, men annonsene kan også dukke opp i ‘feeden’ til medlemmene. Sistnevnte er noe uforutsigbart siden det er Facebook sine algoritmer som bestemmer hvem som blir eksponert for annonsene.  

Fordeler:

  • REKO gruppene har en etablert kundemasse som produsenten kan vise varene sine til.  
  • Facebook gir «gratis» reklame gjennom å vise annonsene i ‘feeden’ til medlemmene.  
  • Annonser med mye aktivitet belønnes gjennom synlighet i gruppen.  

Ulemper:

  • Annonsesutforming kan oppleves som tidskrevende (særlig når man selger i flere ringer).
  • Uforutsigbar annonseeksponering gjennom Facebook. Annonser med lite aktivitet får lite (eller ingen) synlighet i gruppen.   
REKO salg på Eid.

Reko-utlevering fra Knutebruket på en parkeringsplass i Nordfjordeid i 2021.