Restauranter

Mange restauranter er opptatte av å benytte lokale råvarer i sine retter og menyer fordi dette er noe som opptar restaurantkundene og mange kokker. Både mer vanlige grønnsaker og spesielle typer grønnsaker, urter, spiselige blomster etc. kan være aktuelt og kan variere etter hva som er fokuset for den enkelte restaurant. Det er spesielt de litt mer eksklusive restaurantene som er opptatte av dette, men ulike typer serveringssteder kan være interesserte.

Deltakere på markedshagekurset spiser et godt måltid på restauranten Lysverket i Bergen med lokalproduserte grønsaker. Produsentene og kokken forteller om samarbeidet under måltidet.
Deltakere på markedshagekurset spiser et godt måltid på restauranten Lysverket i Bergen med lokalproduserte grønsaker. Produsentene og kokken forteller om samarbeidet under måltidet. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Restaurantene kan benytte varer som ikke er standardiserte i form og utseende, men de har behov for at grønnsakene er vasket når de ankommer. Noen kokker er interessert i helt spesifikke råvarer, og ønsker å fokusere på varer som er i sesong.

Kontakten kan pleies ved å invitere kokkene med ut i åkeren da en del kokker synes dette er spennende, men ikke alle får tid til dette og ønsker heller at produsenten er mer aktiv i å holde kontakten. Kokker kan være mye mer direkte i sin kommunikasjon med produsenten enn vanlige kunder 

Bestilling

Ved å ta kontakt og fortelle hva man har; levere en oversikt over produktene og pris, så kan restaurantene bestille ut fra det.  

Fordel: Er ofte fleksible i mengde og utvalg. 

Ulempe: Man må være sikker på at man kan levere det som er bestilt. Det er ofte behov for at produktene er vasket - etter avtale. Vær klar over Mattilsynets krav til godkjenning av vaskede produkt for salg. 

Betaling

Faktura i etterkant, hvis ikke annet avtales. 

Fordel: enkelt og forutsigbart

Ulempe: Man får ikke betaling umiddelbart, og det innebærer administrasjon. 

Levering

Produsenten leverer hos restauranten. Man kan benytte annen transport, for eksempel i samarbeid med andre produsenter, men da er det viktig å passe på å holde jevnlig kontakt med den som gjør innkjøpet.

Fordeler: Møter kunden direkte. Kan diskutere produktene og få tilbakemeldinger direkte.

Ulemper: Kan være tidskrevende dersom man leverer til flere restauranter og/eller det er lang reisevei 

Markedsføring

Egen markedsføring, dersom det ikke er flere produsenter som samarbeider om salg og transport  

Fordeler: Det kan være lav terskel for å ta kontakt med restauranter i nærmiljøet.

Ulemper: Er ansvarlig alene dersom ikke inngår i samarbeid med andre produsenter. Det krever tid å holde kontakten og snakke frem sine produkter.

Direktesalg til kokker (Oslo og omegn)

Rapport: Grønn parallell