Gjødsling i en markedshage

Kvelds-webinar om gjødslingsprinsipper i markedshagedyrking og annen allsidig økologisk grønnsaksdyrking den 6. april. Hans Gaffke vil forelese om kompost og Jonas Ringqvist vil gå i detalj om gjødslingsprinsipper og praktiske tips. Gratis.

Webinar 6. april kl 18:30-20:30. Gratis. Ingen påmelding - ikke opptak.
Webinar 6. april kl 18:30-20:30. Gratis. Ingen påmelding - ikke opptak. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

6.april 18:30-20:30

PROGRAM

Last ned presentasjonene fra webinaret her...

Prinsipper for gjødsling i økologisk planteproduksjon - regler for bruk av kompost. På norsk med Hans Gaffke, Norsk Landbruksrådgiving Øst, nasjonal fagressurs småskala økologisk grønnsaksdyrking

Gjødslingsprinsipper sett fra grönsaksodlarens perspektiv. Växtnäring, behovsanpassad gödsling - olika grödor har olika behov, olika gödselmedel, jordprov, gödseln i växtföljden. På svensk ved Jonas Ringqvist Bossgården, Västra Götaland, markedshagedyrker og forfatter av bokserien «Odla till Försäljning»

Målgruppe: Småskala økogrønnsaksprodusenter med produksjon for salg (ikke hobbyprodusenter).

Det er ingen påmelding. Gratis webinar. Det blir ikke gjort opptak!

For deltagelse: bruk lenke under

KLIKK HER FOR Å DELTA I MØTET

Arrangementet er finansiert av prosjektet «Økosatsing etter de økologiske foregangsfylkene» ved Landbruksdirektoratet

Publisert 31.03.2022