Robust småskalagrønt prosjekt

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. Vi vil øke tilbudet av grønnsaker i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. Prosjektet tilbyr nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet.

Prosjektet er et samarbeid mellom:

Bondens marked Norge (eier)
Norges Bondelag
Norsk Landbruksrådgivning
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Økologisk Norge
Statsforvalterne i Vestland, Oslo og Viken, Trøndelag, Vestfold og Telemark 

 

Organisering

Prosjektgruppe

 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge (leder)
 • Kari Marte Sjøvik, Norges Bondelag
 • Marte Olsen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Markus Hustad, Økologisk Norge
 • Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving
 • Frøydis Linden, Statsforvalteren i Vestland
 • Ellen Marie Forsberg og Hege Aae, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Kari Kolle og Gunnhild Halvorsen, Statsforvalteren i Trøndelag

 

Styringsgruppe

 • Bodhild Fjelltveit, Norges Bondelag
 • Vilde Haarsaker, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge

 

4 arbeidsgrupper

REKRUTTJobber med å stimulere til flere og koordinerte regionale kompetansetilbud.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Kari Kolle, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Gunhild Halvorsen, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Thomas Holz, Norsk Landbruksrådgivning
 • Marte Gustad Iversen, Norges Bondelag
 • Arne Lofthus, Norsk Bonde- og Småbrukerlag
 • Lars Erik Jørgenvåg, Matnavet på Mære
 • Sigurd Vassenden, Grønt frå Grindal, markedshageprodusent
 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren Vestfold Telemark

 

FOU: Stimulere til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter som kan dokumentere og stimulere til utviklingen av markedshager i Norge.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Frøydis Linden, Statsforvalteren i Vestland
 • Kirsty McKinnon, NORSØK
 • Anna Birgitte Milford, NIBIO
 • Anne Strøm Prestvik, Norges Vel
 • Viktorija Viciunaite, Universitetet i Sør-Øst Norge
 • Christine Hvitsand, Telemarksforskning
 • Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet (avd. Blæstad)

 

NETTVERK: Arrangere møteplasser og kompetansetilbud for erfarne dyrkere.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Sofia Bang Elm, Avdem gardsgrønt (produsent)
 • Kristine Aronsen, selvstendig prosjektleder 
 • Alexandra Devik, Økologisk Norge

 

KOMMUNIKASJON: Kommunisere om prosjektet til markedshagedyrkere og forvaltning gjennom nettsiden www.markedshage.no og andre media-kanaler etter behov. 

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Ellen Marie Forsberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Frøydis Linden, Statsforvalteren i Vestland
 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge
Publisert 11.04.2022