Oppstartsprogram Markedshager i Vestland 2023/24

For femte år på rad arrangeres det oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med utvida søknadsfrist til 1. oktober. Som deltaker vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for kommersiell småskala grønnsaksproduksjon.

Kvinne i kålåker med hus bak og plasttunnell til høyre
Å drive en markedshage på Vestlandet byr gjerne på særegne utfordringer. Oppstartsprogram for markedshager i Vestland ser spesielt på vestnorske klima-, natur- og markedsforhold. Foto: Grzegorz Kramar / Undeland gard.

Oppstartsprogrammet gjør deg klar til å etablere småskala grønnsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat. Det er bygd opp etter et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk. Over flere års utprøvning har programmet blitt tilpasset vestnorske klima-, natur- og markedsforhold.

Sentralt i programmet står nettverksbygging og erfaringsdeling. Dette, sammen med tett oppfølging og jevnlige kurssamlinger (fysisk og digitalt), skal gjøre deltakerne trygge i prosessen med å starte en testproduksjon i påfølgende dyrkingssesong og gjennomføre prøvesalg allerede første vekstsesong.

Det er kun 10 plasser og du må sende inn en kort søknad (se skjema nederst).

Oppstart 13. - 14. oktober i Bergen. Se vedlagt program for flere datoer. Søknad nederst på denne siden.

I oppstartsprogrammet får du:

 • Et nettverk og læringsfellesskap med andre dyrkere
 • Praktikere som underviser og veileder deg til en trygg oppstart
 • Kursinnhold som er tilpasset vestnorske forhold og ditt konkrete areal
 • Kunnskap og råd om salg og markedsføring
 • Verktøy for planlegging av økonomi og produksjon
 • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes til å utvikle bedriften og til å søke støtte eller lån
 • Veiledning i å starte et “testbed” for utprøving av dyrking og salg i 2023, slik at du kan gjøre deg de nødvendige erfaringene du trenger for å bygge en vellykket lokalmatbedrift
 • Mulighet til å leie ett av testbedene på Stend Videregående skole i Bergen, om du ikke har tilgang til et eget areal.
Kvinne med blomster i tunnell
Katinka Kilian er erfaren markedshagedyrker og ansatt som Bybonde i Bergen gjennom Lystgården. Hun vil lede oppstartsprogrammet i Vestland i 2024 Foto: Grzegorz Kramar.

Digitale og fysiske samlinger

Kurset foregår i vinterhalvåret og består av 3 fysiske helgesamlinger og 4 digitale samlinger, bestående av forelesninger og gjesteinnlegg, erfaringsutveksling, rådgivning og workshop’er.

De fysiske samlingene går over to dager (fredag kl 16-20.30 og lørdag kl 9-15) og vil finne sted på Lystgården i Bergen, der vi også vil besøke testbedene på Stend VGS. De digitale samlingene vil foregå på onsdager kl 18-20.30. Se program for datoer - og sett gjerne av datoene allerede nå!

Folk som sitter i et rom rundt et bord
Lystgården på Landås er senter for urbant landbruk i Bergen og kurssted for de fysiske samlingene. Foto: Eirik Ullebø Kopren.

I tillegg vil det bli gitt praktiske “hjemmelekser” som skal hjelpe deg i gang med din testproduksjon. Kurset følges opp med markvandringer i sommerhalvåret. Norsk landbruksrådgiving Vest kan tilby både rådgiving og mentorordning som et tillegg.

Kurset er tilrettelagt for at man skal kunne ta ta Norsk Landbruksrådgivning sin webinarserie - med fokus på dyrking av ulike grønnsakskulturer - parallelt. Temaene i oppstartsprogrammet vil være utfyllende til webinarserien, og gi deltakerne mulighet for å få personlig veiledning fra erfarne produsenter og innhold tilpasset Vestlandet. Se kursporogram for oversikt over tema og integrasjon med NLR sin webinarserie.

Pris og søknad

Deltakelse i oppstartsprogrammet koster kroner 8.000,- og inkluderer tilgang til digitalt kursmateriell, og lunsj og pausemat på de fysiske samlingene. Dersom du skulle trekke deg fra kurset gis det 50% refusjon av kursavgiften frem til 1. november. Etter det vil det ikke bli gitt refusjon.

Søknadsfrist er 22. september, og svar 2. oktober.

Kurset passer for deg som:

 • Har gartnerbakgrunn, eller praktisk erfaring med dyrking av matvekster, og som ønsker personlig veiledning i det å starte en lønnsom grønnsaksproduksjon for salg til lokalmatmarkedet i Vestland.
 • Ønsker å starte en testproduksjon i 2023 på eget/leid areal/gård.
 • Ser for deg å drive et produksjonsareal med grønnsaker på 1-5 mål på sikt.
Bilder av grønnsaker i landskap og på rekke og rad
Testbedene på Stend Videregående skole er nå i drift på tredje sesongen. Foto: Katinka Kilian.

Har du ingen erfaring med dyrking, så bør du ha erfaring med lokalmatsalg eller gårdsdrift, og være motivert for å tilegne deg grunnleggende dyrkingskunnskap utenfor kurset (f.eks. gjennom relevant litteratur og kurs, og å delta i NLR sin webinarserie om dyrking av ulike grønnsakskulturer.

Vi anbefaler ikke kurset til deg som:

 • Ønsker å dyrke til selvforsyning og selge eventuelt overskudd
 • Ikke har praktisk erfaring med dyrking (dette er ikke primært et kurs i dyrking, men etablering av en salgsproduksjon)

Når vi velger ut deltakere til oppstartsprogrammet, legger vi vekt på at:

 • du har tid til å delta på alle samlingene og jobbe med forretningsplan og testproduksjon- og salg i 2023. Skriv gjerne litt om hvordan du tenker å få “tidskabalen” til å gå opp rent praktisk.
 • har tilgang på egnet dyrkingsareal eller har egen gård, men oppfordrer også deg som ikke har areal til å søke*.
 • Kurset har ingen aldersgrense, men da kurset er del av rekrutteringsarbeid til landbruket så vil yngre deltakere bli prioritert dersom det skulle bli mange godt kvalifiserte søkere. Vi vil også nevne at selv med moderne redskap og metoder, så er dette en arbeidsintensiv produksjon som består av lange dager med manuelt arbeid og til tider tunge løft.
 • 2-3 kursplasser er reservert søkere som ønsker å leie et dyrkingsareal for sitt “testbed” på Stend VGS i Bergen for sesongen 2024.
Personer som holder en bunke beter i hver hånd i en åker (til venstre). På bildet til høyre står to personer ved noen kontainere
Siden 2022 har deltakere i oppstartsporgrammet kunnet leie testbed på Stend, der produsentene også nyter godt av læringsfellesskapet med andre produsenter i oppstartsfasen. Foto: Katinka Kilian.

Oppstartprogrammet ledes av Stiftelsen Lystgården på Landås og er støttet av Vestland Fylkeskommune.

 

Publisert 01.08.2023
Dato:
13. oktober 2023 17.00
Sted:
Lystgården på Landås i Bergen
Arrangør:
Lystgården - Senter for urbant landbruk i Bergen
Målgruppe:
Personer som ønsker å utvikle en bedrift med salgsproduksjon av grønnsaker. Erfaring med grønnsaksdyrking er nødvendig.
Påmeldingsfrist:
1. oktober 2023 23.00