Webinar om skoglandbruk og samplanting

Velkommen til webinar om Skoglandbruk og samplanting, med erfarne bønder fra Skovlandbruget Myrrhis i Danmark og Skilleby Trägård i Sverige.

 

Kvinne viser fram greiner på et frukttre
Mandag den 26. februar får vi høre mer om skoglandbruk i både Danmark og Sverige. Her ser dere Karoline Nolsø Aaen fra Myrrhis i Danmark. Foto: Privat / Karoline Nolsø Aaen, Myrrhis.

Mandag den 26.februar kl 19.00-21.00

Lenke til opptaket

Interessen for agroforestry eller skoglandbruk, som det også kalles, er voksende, også i markedshagemiljøet. Kan man dyrke grønnsaker i et rasjonelt system med frukttrær og/eller bærbusker, og på denne måten utnytte et areal enda bedre, samtidig med at det også fremmer mikrolivet både over og under jorden? Dette og mye mer skal vi høre om når noen av forbildene i Skandinavia på dette området skal gi oss et innblikk i sine erfaringer.

I Danmark driver Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen skoglandbruket Myrrhis. De driver 40 dekar med integrerte systemer for dyrking av bær, nøtte- og frukttrær, grønnsaker og dyr. De ca 2 målene med grønnsaker dyrkes på permanente, gravefrie bed, og de setter av areal til en” høst selv” abonnementsordning, samt til gourmet restauranter.

Meldte avbud - ikke i opptaket:Skilleby trägård i Järna, Sverige, driver Martin Fellkvist og Frida Thörn en stor økologisk og biodynamisk grønnsaksprodusksjon på 35 dekar. De jobber med traktor, faste bed og med redusert jordbearbeiding. De har plantet 240 frukttrær i et allé-system som de både dyrker på og beiter mellom. Grønnsakene selges blant annet i gårdsutsalg og til restauranter.

Webinaret er gratis og vil foregå på teams.

Lenke til opptaket

Alle deltagere vil være mutede, men vi anbefaler dere å stille spørsmål i chatten underveis i foredraget.

Velkommen til en spennende kveld!

Hilsen

Sofia Maria Bang Elm, Avdem gardsgrønt

Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Publisert 12.02.2024
Dato:
26. februar 2024 19.00 - 21.00
Sted:
Webinar - Teams
Arrangør:
Markedshager i Norge - Nettverksgruppa
Målgruppe:
Alle som driver småskala grønnsaksproduksjon for salg