Webinar om videreforedling av grønnsaker

Videreforedling av egne grønnsaker, bær, frukt og urter, kan gi en større inntjening og forlenge sesongen. Webinaret gir deg inspirasjon og pågangsmot til å gå i gang med videreforedling av egen produksjon. Kurs følger seinere. 

Glass med sylta grønnsaker
Lær mer om hva som skal til for å få en vellykket videreforedling av egne grønnsaker den 6. november (kveld). Foto: Kim Daniels / Unsplash.

Lenke til opptaket

Trygge og rasjonelle arbeidsmåter er nødvendig for å lykkes med videreforedling. Vi inviterer til et webinar i samarbeid med Kompetansenettverket for Lokalmat/Nofima som forteller om hva som skal til, muligheter og hva et praktisk matverksted hos dem går ut på.

I webinaret kan du stille spørsmål og få avklart om et matverksted arrangert av Kompetansenettverket for Lokalmat er noe for deg: Hvordan du kan benytte kunnskapen til videreforedling av råvarer fra din egen markedshage og eller andelslandbruk?

Mandag 6. november 19:00 - 20:00

Informasjon om Kompetansenettverket for Lokalmat; hvem, hva og hvor?

  • Målgruppe for kursene/matverkstedene
  • Kompetansenettverket for Lokalmat sine tilbud
  • Kompetansenettverket for lokalmat sine matverksteder

Aktuelle kurs med vekt på foredling av grønnsaker:

  • Kursinnhold, dato og øvrig informasjon

Innledere er Cecilia Midstuen Klippe, rådgiver ved Kompetasenenettvereket for Lokalmat /Nofina

Webinaret gjennomføres som et teamsmøte, det krever ingen påmelding. 

Lenke til opptak

Grønnsaker i blanding
Foto: F.Linden / SFVL.
Publisert 20.10.2023
Dato:
6. november 2023 19:00 - 20:00
Sted:
Webinar - Teams - se lenke i teksten
Arrangør:
Markedshager i Norge - prosjekt
Målgruppe:
Alle som driver småskala grønnsaksproduksjon for salg og vil starte med videreforedling av egenproduserte grønnsaker