Høsting og lagring

Krav til vannkvalitet og hygiene gjelder også under og etter høsting av grønnsaker. 

Skylling og vannkvalitet 

Vannet må ha drikkevannskvalitet. Har du egen vannkilde er du ansvarlig for at vannet du bruker er trygt. Kravene finner du i Drikkevannsforskriften. 

 
Hygiene under høsting 

Det stilles krav til produksjonen av grønnsaker i hele næringskjeden fra jord til bord. Dette gjelder også for innhøsting av råvarer. Regelverket om næringsmiddelhygiene er fastsatt i  Forskrift om næringsmiddelhygiene.  Primærprodusenten skal i sitt arbeid følge god hygienepraksis etter artikkel 4 i forordningen. Nærmere reglene for primærprodusenter er nedfelt i forordningens vedlegg 1 del A. Ved dårlig håndhygiene hos de som høster kan bakterier, virus og parasitter smitte over til produktene.  

Lagring 

Formålet med lagring er å opprettholde kvaliteten på produktene etter at de er høstet. Dette er avgjørende for å sikre kvaliteten fram til forbruker. Grønt som tåler dette bør oppbevares kjølig, og oppskåret grønt og spirer skal oppbevares kjølig. 

FAKTABOKS

Mattilsynet sjekker produksjoner for fare for smitte eller forurensning og nedenfor er det listet opp et utvalg: 

 

KJEMISKE: 

  • Plantevernmiddel
  • Muggsoppgifter
  • Tungmetall (Pb, Cd)
  • Nitrat

  

BIOLOGISKE:  

  • Bakterier
  • Virus
  • Parasitter

  

FYSISKE:  

  • Glasskår
  • Plast i fra fuktkorger / poser
  • Emballasje i direkte kontakt med produkt