Norge rundt med oppstartsprogram for markedshager

Oppstartsprogram for markedshager kan gi deg som ny markedshageprodusent en trygg oppstart. I ulike fylker og regioner i Norge er det de siste årene satt igang ulike stimuleringsprosjekt for å få økt småskala grønnsaksproduksjon. 

Sigurd Vassenden, Grønt frå Grindal. Mann som står i en grønnsaksåker, med hvit insektsduk på deler av bedene.
Grønt fra Grindal har inspirert mange til å dyrke en markedshage, gjennom foredrag på oppstartsprogrammene i Trøndelag. Foto: Kari Kolle / Statsforvalteren i Trøndelag.

Oppstartsprogrammene for markedshager er utvikla etter en modell fra det svenske Stadsbruk-prosjektet, som fokuserer på nettverk og en trygg oppstart i liten skala for å bygge erfaring. Kursene i oppstartsprogrammene vil gi deg viktig agronomisk bakgrunnskunnskap og planleggingsverktøy for å starte en testproduksjon av grønnsaker. Integrert i hele programmet er det kurs og workshops som gir deg kunnskap om salg, markedsføring og bedriftsetablering. 

Hvis du vil se opptak om oppstartprogrammet og gode eksempler fra den, se videoene og presentasjonene i denne lenken.

Oversikt over oppstartsprogrammene i Norge

I disse fylkene er det ulike versjoner av oppstartsprorgammet igang - alle i samarbeid med lokale kurholdere, rådgivingstjenester og markedshagedyrkere:

Vestland

Trøndelag

Vestfold

Viken

Møre og Romsdal

Rogaland

Nordland, Troms og Finnmark

Publisert 03.02.2023