Prosjekter

Det er mange prosjekter som er relevante for markedshagedyrkere. Noen er forskningsprosjektet (FoU) i spennet fra agronomi til slagskanaler og markedsføring av lokalmat. Andre er reine utviklingsprosjekter for å samle kunnskap og drive fram ny løsninger eller nettverk for markedshageprodusenter.

Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage.
Katinka Kilian fra Undeland gard i Ulvik og rådgiver Hans Gaffke fra Norsk landbruksrådgiving presenterte og diskuterte ulike planleggingsverktøy for en markedshage. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Her gir vi dere en kort innføring i de viktigste markedshage-prosjektene i Norge og lenker til de viktigste institusjonene som bidrar til ulike forsknings-og utviklingsporsjekt innenfor feltet. 


UTVIKLINGSPROSJEKT

Robust småskala grønnsaksproduksjon

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. Vi vil øke tilbudet av grønnsaker i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. Prosjektet tilbyr nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet. 

Stadsbruk - et inkubatorprogram

Dette var et svenskt/europeisk prosjekt som utviklet og prøvde ut et digitalt inkubatorprogram for markedshager. Det hadde sterkt fokus på entreprenørskap, og har inspirert flere fylker til å etablere egne oppstartsprogram for markedshager i Norge. Følger du lenken får du innsikt gjennom to webinarer som forteller om den norske modellen for oppstartprogram og tips i presentasjonene som ligger ved.

TOGGL - lønnsomhet i markedshager? - NLR - et nyoppstartet prosjekt om tidsbruk og lønnsomhet i en markedshageproduksjon. Dette prosjektet får du vite mer om høsten 2022, etter en sesong med utprøving hos noen markedshageprodusenter i Norge.  

 

FORSKNINGSPROSJEKT

STYRK - Styrke småskala grøntproduksjon i Norge - Telemarksforskning

Smågrønt - Småskala grønnsaksdyrking i Norge - NIBIO

Urban Farms - gårdsystem og lokalmatsalg -  NIBIO - NORSØK

DigiFood - digitalisering av lokalmatmarkedet - REKO - USN

Foodiverse - forbrukere og lokalmat - OSLO MET

Fusilli - Bærekraftige matsystemer i byer - OSLO MET

SiEUgreen - om urbane, jordløse dyrkingssystem

Grønn Parallell - test av salgskanal for lokalmat/grønnsaker - Telemarksforskning

Direkte salg av potet og grønnsaker i Troms og Finnmark - NIBIO

 

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Under utvikling, men i mellomtiden kan du gjøre søk på Organic E-prints, en europeisk forskningsdatabase.

 

WEBINARER

Erfaringsdeling

Vinteren 2022 gjennomførte den nasjonale nettverksgruppa i prosjektet Robust småskalagrønt tema-seminarer rettet mot aktive markedshageprodusenter, hver første tirsdag i måneden.

Det er gjort opptak av alle seminarene og her finner du oversikten. Seminarene er på to timer og gir innsikt og mange praktiske tips fra erfarne markedshageprodusenter:

VÅREN 2022

Februar: Oppalsløsninger

Mars: Sesongforlenging og utnyttelse av drivhus og tunnel

April: Post Harvest

Mai: Salgskanaler og logistikk


VÅREN 2023

Januar: Ansatte, arbeidsforhold, og rettigheter

Februar: Oppalsjord og oppal for viderekommende

Mars: Debio-sertifisering i en markedshage. 

April: Drivhus og tunneller

VIRTUELLE STUDIETURER

Virtuelle studieturer - bildereportasjer - er en serie artikler hvor produsenter forteller om drifta si, med vekt på praktiske tips og erfaringsdeling. Til forskjell fra temaseminarene får vi her et dypdykk i en markedshage sin oppstartsfase og drift.

Målet er å publisere en hver måned i vinterhalvåret. Har dere spørsmål, kontakt produsentene direkte via lenkene til nettside eller konto på sosiale medier. 

Her er lenker til artiklene:

Frilund gård

Grønt frå Grindal

Avdem gardsgrønt

Brånås Søndre gård

Bøtun gard